הרמטכ"ל ליפקין שחק
הרמטכ"ל ליפקין שחק משרד הביטחון
צילום: משרד הביטחון- ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
צילום: משרד הביטחון- ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
צילום: משרד הביטחון- ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
צילום: משרד הביטחון- ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
צילום: משרד הביטחון- ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
צילום: משרד הביטחון- ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
צילום: משרד הביטחון- ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
צילום: משרד הביטחון- ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון