הממשלה אישרה: שכר עובדי הקבלן יעלה

הממשלה אישרה את ההסכם לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של עובדי השמירה והניקיון במשרדי הממשלה וביתר חלקי המגזר הציבורי.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י' בטבת תשע"ג

הממשלה אישרה: שכר עובדי הקבלן יעלה-ערוץ 7
עובדי קבלן
פלאש 90

הממשלה אישרה את ההסכם לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של עובדי השמירה והניקיון במשרדי הממשלה, עליו חתמו שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ויו"ר ההסתדרות הכללית, עופר עיני.

עם אישור הממשלה את ההסכם יחולו עקרונותיו על עובדי המגזר הציבורי, והגופים הנתמכים והמתוקצבים לרבות רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות.

המדינה תפעל להחיל את ההסכם בהקדם האפשרי על ספקי השירותים להם התקשרויות קיימות, בכדי שהשכר והתנאים הסוציאליים יוענקו באופן רטרואקטיבי לעובדי השמירה והניקיון החל מיום 1.5.2012, כפי שנקבע במסמך העקרונות.

בחודש פברואר השנה חתמו שר האוצר ויו"ר ההסתדרות על מסמך עקרונות מוסכמים באשר לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של עובדי הקבלן בתחום השמירה והניקיון במשרדי הממשלה.

עם החתימה על מסמך העקרונות החלו צוותים משני הצדדים בראשות סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן ויו"ר האיגוד המקצועי בהסתדרות, עו"ד אבי ניסנקורן, לגבש את ההסכם המלא, בו מפורטים האוכלוסיות הזכאיות להטבות, מדרגות השכר, וההטבות השונות הניתנות בהתאם לתנאיהם של עובדי המדינה. בתחילת חודש דצמבר חתמו שר האוצר ויו"ר ההסתדרות על ההסכם המלא בעניין.

עיקרי הסכם העקרונות שנחתם עם ההסתדרות הכללית:

1. אכיפה מחמירה. בהמשך לאישור חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, המעניק סמכויות אכיפה וכלים מינהליים משמעותיים ומטיל אחריות אישית ופלילית על מזמין השירותים (על פני החברה הקבלנית) ולשם אכיפת זכויות העובדים, סוכם על תוספת כוח אדם משמעותית של  120 פקחים חדשים באגף ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת. בנוסף, סוכם על הצבת יעדי אכיפה למנהל ההסדרה, המגדילים את מספר העסקים והעובדים הנבדקים על ידי יחידת האכיפה.

2. שכר. השכר המינימלי המשולם לעובדי השמירה והניקיון במגזר הציבורי על ידי ספקי השירותים יעלה ל-4,500 ₪. כמו כן, השכר של אחראי שמירה וניקיון יעלה ל – 4,700 ₪. השכר יעודכן בהתאם לתוספות שבהסכמי המסגרת במגזר הציבורי, לרבות ההסכם הקיים (2.25% ביום 1.1.2013, ו-1% ביום 1.7.2013).

3. מענק מצוינות. על מנת לעודד הצטיינות בעבודה, יינתן אחת לשנה, מענק (בונוס) לעובדים מצטיינים, בהתאם לאמות מידה שיקבע מזמין השירות.

4. תנאים סוציאליים. ינתנו לעובדים האמורים מספר הטבות המשפרות באופן ניכר את תנאיהם של עובדי הניקיון והשמירה: הפרשת קרן השתלמות בשיעור של 7.5% (הגובה המקסימאלי במגזר הציבורי), שי לחג בהתאם לתשורות המחולקות לעובדי המדינה, הגדלת דמי ההבראה, הגדלת ההפרשות לפנסיה (1% מעביד, 1% עובד), ההפרשות יהיו על שכר בסיס ושעות נוספות, ארוחות מסובסדות במקומות בהם קיים הסדר שכזה לעובדים הקבועים. כל זאת בדומה לתנאיהם של עובדי המדינה.

ההסכם מפרט, בין היתר, את הסוגיות להן נדרשו הצוותים המקצועיים:

1. החלת עקרונות ההסכם על התקשרויות קיימות עם ספקי השירותים – נציין כי למעלה מ - 60%  מחוזי ההתקשרויות עם ספקי השירות צפויים להסתיים כבר בשנת 2012, כך שמכרזי ההתקשרויות החדשים שיחתמו, יתבססו על עקרונות הסכם עובדי הקבלן. באשר להתקשרויות הקיימות, מאחר ויש לכבד הסכמים קיימים, נקבע כי משרדי הממשלה יפנו לקבלני השירותים בבקשה להחיל את ההסכם על עובדיהם בתמורה לפיצוי כספי.

2. החלת עקרונות ההסכם על הגופים הנתמכים והמתוקצבים (לרבות רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות) – בהתאם להסכם העקרונות שנחתם, משרד האוצר יגיש הצעת מחליטים לאישור הממשלה, במסגרתה המדינה תפעל להחלת עקרונות ההסכם לשיפור שכר ותנאים סוציאליים בקרב הגופים הנתמכים והמתוקצבים, בהתאמה ובשינויים הנדרשים. בהתאם לכך, הצעת ההחלטה תנחה את שרי הממשלה, כל אחד בתחומו, לפעול להחלת ההסכם הקיבוצי של עובדי הקבלן.

לדברי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, "ההסכם שאישרה היום הממשלה מהווה חלק ממהלך כולל לפתרון מצוקתם של העובדים החלשים במשק. החלת ההסכם על עובדי המגזר הציבורי והגופים הנתמכים תאפשר את חיזוקם של העובדים החלשים ביותר במשק וצמצום פערים. המהלך כולל שלושה חלקים מרכזיים: העלאת שכר המינימום, פריסה ארצית למס הכנסה שלילי, וההסכם שאישרה הממשלה , שמשפר את תנאי ההעסקה והשכר של עובדי הקבלן בתחום הניקיון והשמירה במשרדי הממשלה".

סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, הוסיף כי "החלטת הממשלה היום מבטאת את המחויבות שלנו לשפר לא רק את תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן המועסקים במשרדי הממשלה, אלא גם את תנאיהם של עובדי הקבלן  המועסקים במגזר הציבורי כולו. זהו צעד הממחיש את המחויבות והדאגה שלנו לציבור העובדים החלש במשק ולצמצום פערים".