'הרשויות נכשלו בטיפול באלימות בין בני זוג'

מבקר המדינה חושף בדו"ח הביקורת על השלטון המקומי כישלון מערכתי בכל הנוגע לטיפול בנושא האלימות בין בני זוג.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ב בטבת תשע"ג

דו"ח המבקר. ארכיון
דו"ח המבקר. ארכיון
צילום: פלאש 90

מבקר המדינה פרסם אחר הצהריים (שלישי) את דו"ח הביקורת השנתי על השלטון המקומי, בו מוקדש פרק משמעותי לנושא טיפול הרשויות במקרי אלימות בין בני זוג.

ממצאי הביקורת מלמדים על תפקוד לקוי של גורמי הרווחה ברשויות מקומיות בכל הקשור למניעת אלימות בין בני זוג ולטיפול בה.

"משרד מבקר המדינה רואה בחומרה תפקוד לקוי זה של הרשויות המקומיות אשר בגינו לא ניתנים לנפגעים ההגנה והטיפול  הנדרשים להם ולא מתאפשר צמצום היקפה של תופעה חמורה זו", נקבע בדו"ח.

המבקר מציין, כי "בהיעדר גוף מתכלל שמתווה דרכי פעולה למשרדים השונים עלול להיפגע המאבק באלימות בין בני זוג. על משרד הרווחה לדאוג לאלתר לקביעת פורום שימלא תפקיד זה בהתאם להחלטת הממשלה ולהוראות התע"ס".

בדו"ח מצויין, כי משרד מבקר המדינה כבר העיר בעבר למשרד הרווחה, בנוגע לשלושה תחומי טיפול אחרים, כי אף שרשויות מקומיות העמידו לרשותו את נתוני המטופלים במחלקות הרווחה, הוא לא עיבד נתונים אלה ולא ניצל אותם לתכנון עבודתו. על משרד הרווחה לפעול לאלתר להקמת מאגר נתונים ממוחשב שיאפשר לנתח נתונים ולעדכן את מדיניות ההגנה על נפגעים מאלימות בין בני זוג ואת אופן הטיפול הנדרש בסוגיה זו וכן בתחומי נזקקות אחרים.

המבקר קובע עוד, כי "על הרשויות המקומיות לקיים פעילויות חינוך והסברה רב-שנתיות בהיקף נרחב בקרב אוכלוסיות העולים שבעריהן ולהביא לידיעת תושביהן את האפשרויות העומדות לרשותם לעניין ההגנה על נפגעי אלימות בין-זוגית והטיפול בהם".