קרטל במכולת שלכם?
קרטל במכולת שלכם? פלאש 90

למרות ההתפתחות הגדולה של הרשתות הגדולות של מזון ושל מוצרים אחרים, חלק נכבד מהציבור הישראלי, כ-65%, נוהג לקנות לפחות חלק כלשהו מקניותיו בחנויות הקטנות, כך עולה מבדיקה כלכלית שערכה ד"ר רינה דגני, מנכ"ל גיאוקרטוגרפיה, המתמחה במחקרי היתכנות כלכלית.

לפי אומדני גיאוקרטוגרפיה, לפחות רבע מכוח הקנייה של הציבור למוצרי מזון ולא מזון מופנה לחנויות הקטנות, בישראל כ-55 אלף עסקים קמעונאיים, המציעים מסחר מסוגים שונים לציבור, רובם הם עסקים קטנים, בהם נקרא הציבור לקנות בימים אלה.

80% מהציבור נוהגים לקנות מזון לפחות מידי פעם בחנויות הקטנות, שאינן של רשתות גדולות או מינימרקטים גדולים, כ-45% נוהגים לקנות בחנויות הקטנות מוצרי ביגוד ואפנה, אחוז גבוה, כ-18%, קונים מוצרי הנעלה. בחנויות של מוצרים לבית, מוצרי חשמל, קוסמטיקה, ספורט, אופטיקה וכו', שיעורי הקנייה בהן נמוך יותר.

בחנויות הקטנות נוהגים לקנות היום באופן יחסי יותר גברים בהשוואה לנשים, יותר צעירים בני 18-34, יותר אקדמאים, דתיים-וחרדיים ויותר מי שגר באזור ירושלים, שבה יש ריבוי של חנויות קטנות יחסית לגודל האוכלוסייה.

בממוצע, באזור מרכז הארץ, גבוה יחסית שיעור ההוצאה בחנויות הקטנות בהשוואה לאזורים האחרים בארץ, שיעורי הקנייה הממוצעים באזור השרון קטנים יחסית, בשל מיעוט חנויות קטנות באופן יחסי לגודל האוכלוסייה.

כמחצית הציבור סבורים שמחירי המזון בחנויות הקטנות יותר יקרים מאשר בחנויות הגדולות. זאת בשל כושר התחרות והמיקוח היותר קטן שלהם יחסית לזה של החנויות הגדולות והרשתות. לעומת זאת, המוצרים האחרים, כמו מוצרי טמבוריות, אופטיקה ומוצרי ספורט נתפסים כזולים יותר בחנויות הקטנות בהשוואה לגדולות, המוצרים האחרים נתפסים במחירים דומים.

עוד מגלה הסקר כי תושבי הדרום והצפון הם, כנראה, הנפגעים העיקריים ממחירי החנויות הקטנות, הם סבורים יותר מהאחרים שהמחירים בהן גבוהים יחסית למחירים בחנויות הגדולות. גם באזורים דתיים וחרדיים, בהן יש ריכוז גדול יותר של חנויות קטנות, התחושה היא שהחנויות הקטנות מוכרות יותר יקר מאשר האחרות. ושוב הדבר נובע בצפון ובדרום וכן באזורים היותר דתיים ממיעוט של סניפי רשתות יחסית לגודל האוכלוסייה.