השכר הממוצע המשיך לעלות גם בחודש אוקטובר

בחודש אוקטובר 2012 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 8,800 ש"ח. קצב עליית השכר הריאלית - 1.8 אחוזים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ה בטבת תשע"ג

עלייה בשכר
עלייה בשכר
פלאש 90

בחודש אוקטובר 2012 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 8,800 ש"ח, כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו היום (שני).

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2012 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-3.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.8% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2012.

אם מנכים את האינפלציה העלייה כמובן מרשימה פחות. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2012 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-1.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.6% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2012.

מספר משרות השכיר עמד על 3.081 מיליון. זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2012 עלה מספר משרות השכיר ב-1.0% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.1% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2012.