המים שיתקו את טייסת הכיבוי

שדה התעופה האזרחי במגידו הוצף והושבת מכל פעילות בעקבות כמויות הגשם הרבות. מטוסי טייסת הכיבוי החדשה המוצבים במקום מושבתים.

חגי הוברמן , כ"ו בטבת תשע"ג

מטוסי טייסת הכיבוי במינחת מגידו המוצף מים
מטוסי טייסת הכיבוי במינחת מגידו המוצף מים
רשות ניקוז ונחלים קישון

שדה התעופה האזרחי במגידו הוצף והושבת מכל פעילות בעקבות כמויות הגשם הרבות שירדו באזור. השדה נמצא בלב עמק יזרעאל, הוא מוקף שדות ומצוי בנמיכות גיאוגרפית, נחל קיני עלה על גדותיו והציף את השדה.

כתוצאה מכך, מטוסי טייסת הכיבוי החדשה שהוקמה בעקבות אסון הכרמל המוצבים בשדה התעופה במגידו מושבתים מפעילות.

באגן ההיקוות של הקישון (בין אזור ג'נין למפרץ חיפה) ירדו באירוע הגשם האחרון משקעים בסדר גודל של 250 מ"מ. מדובר בכמויות גשם חריגות שלא זכורות כמותן באזור אגן ההיקוות של הקישון בשני העשורים האחרונים.

מרשות ניקוז ונחלים קישון נמסר, כי בזכות העבודה שנעשתה באגן ההיקוות של הקישון - ההצפות הן כמעט אך ורק בשטחים חקלאיים. פֶשֶט ההצפה מתנקז אל הנחלים המרכזיים, כך שהזרימה אינה פוגעת בישובים בנויים.

אירוע נקודתי אחד של הצפה נרשם בקרית חרושת באזור צומת העמקים (סמוך לאזור הנקרא חוות החיות). הקישון עלה שם על גדותיו. המים התקרבו מאד למספר קטן של בתי מגורים הנמצאים סמוך מאד לגדות הנחל. גן ילדים שנמצא בסמוך פונה על ידי המועצה המקומית קרית טבעון.

באזור מפרץ חיפה - התעלות המרכזיות זורמות וטרם ידוע על נזקים. בנחל הגדורה הזרימה מתנהלת ללא שום חריגות – תודות לעבודה של רשות ניקוז ונחלים קישון במהלך הקיץ.

מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון , חיים חֶמי, אמר הבוקר כי "המערכות השונות שאנחנו מתחזקים לאורך השנה מוכיחות את עצמן עד כ, אבל יש לפנינו עדיין פרק גשם בלתי מבוטל".