משפט
משפט פלאש 90

הרכב שופטי ביהמ"ש המחוזי בחיפה בדעת רוב השופטים - האב"ד השופט רון שפירא והשופט אלכס קיסרי, כאשר מולם ניצבה דעתו החולקת של השופט עודד גרשון - קבל את עתירתו של אסיר פלשיני נגד החלטת ועדת שחרורים בכלא דמון, שדחתה את בקשתו לשחרור מוקדם על תנאי.

בית המשפט הורה על החזרת הדיון לוועדת שחרורים כדי שתבחן שוב את עניינו. זאת משום שלטעמו של בית המשפט נפל פגם בהחלטת הועדה ש"שקלה שיקולים שאינם רלוונטיים להחלטה". דעת הרוב קבעה כי עיקר החלטת ועדת השחרורים המבוסס על היותו של העותר תושב הרש"פ שנכנס לישראל כדי לבצע עבירה ומשום כך לא יזכה לקצור עונשו – אינו יכול לעמוד.

העותר, תושב הרש"פ, יצא משטחי הרש"פ ללא אישורים מתחייבים וביצע עבירות שונות של גניבת רכב סיוע לגניבת רכב. הוא הורשע על פי הודאתו בעובדות ובעבירות שיוחסו לו בכתב אישום מתוקן. בימ"ש השלום בפ"ת גזר עליו עונש של 16 חודשי מאסר לריצוי בפועל, ותקופות מאסר על תנאי של 8 חודשים ו-3 חדשים בהתאם לסוגי העבירות.

ועדת השחרורים סברה כי "...המצב הביטחוני בו שרויה מדינת ישראל מזה זמן ארוך מחייב יצירת גדר הרתעה משפטית אשר תמנע את כניסת מי שאין בידו אישור כניסה לישראל. תושבי הרשות הפלשתינאית הנמצאים באופן בלתי חוקי בישראל מקשים על כוחות הביטחון במניעת פיגועים. אין מקום לשחרור מוקדם כאשר מדובר בעבירה של שב"ח". חיזוק לתפיסתה מצאה הוועדה בתקדים משפטי שהורה בג"ץ.

אב"ד ביהמ"ש המחוזי בחיפה, השופט רון שפירא, קבע כי משמעות ההחלטה היא שתושב יו"ש שנכנס לישראל לבצע עבירה, מעבר לעצם העבירה של כניסה בלתי חוקית לא יהיה זכאי לשחרור מוקדם על תנאי מאחר וכניסתו מקשה על כוחות הביטחון במניעת פיגועים וכי בהעדר תכנית שיקום ובנסיבות אלו, אין מקום לשחרור מוקדם, מאחר והעבירות שביצע העותר מצביעות, בנסיבות אלו, על מסוכנות.

לגישת השופט שפירא החלטה זו אינה יכולה לעמוד. על פי הכרעתו היום המחוקק לא קבע כי חוק שחרור על תנאי ממאסר לא יחול על תושבי הרשות הפלשתינאית או על אזרחי מדינות זרות אשר עם שחרורם יורחקו מהארץ. לטעמו "המניעות לשחרור מוקדם ברישיון אינה מתיישבת עם הוראות החוק".

דעתו של שופט המיעוט, השופט עודד גרשון, הייתה לדחות את עתירת האסיר בין היתר משום הסיכון הביטחוני הנובע מהיותו של העותר שוהה בלתי חוקי שהגיע לישראל מן הרשות הפלשתינית, והעבירות בגינן הוא מרצה את עונשו מלמדות על מסוכנות רבה הנלווית לעבירה של כניסה לישראל שלא כחוק.