מדד חדש בבורסה - "תל-בונד תשואות"

דירקטוריון הבורסה אישר את השקת מדד "תל-בונד תשואות" בכדי להגביר את הסחירות באג"ח הכלולות בו ולהקל על המשקיעים לגוון תיקי האג"ח.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ג' בשבט תשע"ג

מדד חדש בבורסה - "תל-בונד תשואות"-ערוץ 7
מדדים
פלאש 90

דירקטוריון הבורסה אישר את השקת מדד "תל-בונד תשואות" אשר יורכב מאג"ח קונצרניות בדירוג השקעה  (- BBB) עד (A).

לראשונה יכללו במדד תל-בונד גם אג"ח בדירוג (+BBB) ומטה. בשל דירוגן, אג"ח אלה נושאות, בדרך כלל, תשואה לפדיון גבוהה יותר מזו של האג"ח בדרוג A עד AAA, הכלולות במדדי תל-בונד הקיימים.

המדד החדש יושק ב-18 בפברואר ויכללו בו כ-70 אג"ח קונצרניות צמודות מדד, בריבית קבועה, אשר הונפקו על-ידי  כ-47 מנפיקים שונים.  שווי השוק של המדד יהיה כ-45 מיליארד ש"ח.

השקת המדד החדש והנפקת תעודות סל העוקבות אחריו, צפויה להגביר את הסחירות באג"ח הכלולות בו ולהקל על המשקיעים לגוון את תיקי איגרות החוב.