צווי פינוי לתושבי ניצן

גירוש נוסף? המדינה הגישה לתושבי אתר הקראווילות ניצן, בו מתגוררות 165 משפחות שגורשו מבתיהן בגוש קטיף, צווי פינוי בהולים.

אורנית עצר , י"ח בשבט תשע"ג

ניצן
ניצן
ערוץ 7
המדינה הגישה לתושבי אתר הקראווילות ניצן, בו מתגוררות 165 משפחות שגורשו מבתיהן בגוש קטיף, צווי פינוי בהולים. כך מדווח הבוקר העיתון "מעריב".

לפי הדיווח, עם שיכון אתר ניצן קבעה המדינה שבתוך מספר שנים יצטרכו התושבים לקנות מגרש ביישוב הקבע שהוקם בחוף אשקלון, ובו יבנו את בתיהם. עם זאת, חלק מהמשפחות לא הצליחו לגייס מספיק כסף כדי לקנות את השטח ומשפחות אחרות שביקשו להעתיק את הקראווילות ליישוב הקבוע כדי להצליח לממן את המעבר, לא עמדו בתנאים שהציבה המדינה.
 
פקחי מנהלת "תנופה", האחראית לטיפול במפוני גוש קטיף, חילקו לאחרונה לתושבים צווי פינוי המורים להם לעזוב את בתיהם בתוך 45 ימים.
משפחות שהצליחו לממן רכישת מגרש והחלו בבניית בתיהם יאלצו אף הם לשלם קנסות כבדים ויורשו להישאר ביישוב רק במשך שלושה חודשים.
 
תגובת מנהלת "תנופה": "רוב מוחלט של המתיישבים כבר מתגורר בבתי קבע או נמצא בתהליך לבנייתם. מי שקיבל מגרש מהמדינה ומסיבות שונות טרם החל בבניית ביתו, נדרש לשלם שכר דירה ולהסדיר את המשך המגורים בקראווילה. יודגש כי המנהלת האריכה שוב ושוב את הפטור שניתן למשפחות מתשלום שכר דירה, אולם כעת, מכול החלטת הממשלה, המשפחות נדרשות לפעול בהתאם.