מבצע לאכיפת חוקי העבודה בחברות ניקיון ושמירה

מפקחי משרד התמ"ת, יקיימו מבצע לאכיפת חוקי העבודה בקרב חברות ניקיון ושמירה. במבצע תיבדק גם אחריות מזמיני השירות.

ידידיה בן אור , ל' בשבט תשע"ג

מבצע לאכיפת חוקי העבודה בחברות ניקיון ושמירה-ערוץ 7
עובד ניקיון
צילום המחשה: פלאש90

כ-100 מפקחי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, יקיימו בימים הקרובים מבצע יזום וממוקד לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות חוקי העבודה בקרב חברות ניקיון ושמירה בכל רחבי הארץ.

בנוסף, תיבדק, לראשונה,  גם אחריותם של  מזמיני השירות בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה- לפיקוח ושמירה על זכויות עובדי הקבלן המועסקים אצלם. המדובר בביטוי נוסף ומיוחד בחוק, המתייחס לתחומי השמירה, האבטחה והניקיון.

במסגרת החקירה ייבדק יישום הוראות חוקי העבודה, בדגש על חוקים המשפיעים על שכר העובדים, לרבות הפרשות לפנסיה מתוקף צווי הרחבה ותיבחן עמידתם של החברות בתנאי הרישיון שניתן להם על ידי אגף ההסדרה, לעסוק כקבלני שירותים לתחומי שמירה, אבטחה וניקיון.

בנוסף יבדקו קבלני שירותים בעלי רישיון, אשר מתקשרים עם קבלנים ללא רישיון, ובכך מפרים את תנאי הרישוי ויושם דגש על בדיקה של העסקת עובדים על ידי קבלנים ללא רישיון הנדרש בחוק ואיסור התקשרות של מזמיני שירות עם קבלן ללא רישיון.

קבלנים ומזמיני שירות שיימצאו מפרים יהיו חשופים לנקיטת הליכים על פי הסמכויות של מינהל הסדרה ואכיפה, לרבות עיצומים כספיים הנעים בין 5,000- 35,000 ₪ לכל הפרה, כלפי כל עובד וכתבי אישום. כמו כן תיבדק גם עמידה של קבלנים בתנאי הרישיון שניתנו להם.

יפה סולימני, מנהלת המינהל, מציינת כי "משרד התמ"ת רואה חשיבות רבה באכיפת זכויות עובדים בכלל ובקרב אוכלוסיית עובדי הקבלן בפרט. עובדים אלו משתכרים שכר נמוך ומועסקים ברובם עפ"י שעות, פעילות האכיפה ביחד עם פעולות ההסברה שביצע ומבצע המשרד, יביאו להסדרת שוק זה ושמירה על זכויות העובדים".

לאחרונה עם כניסת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה לתוקף (לפני כחצי שנה), התווספו כלים נוספים לאכיפת זכויות עובדים בקרב אוכלוסיית עובדי השמירה, האבטחה והניקיון  גם בהיבט של אחריות מזמין שירות וזאת בנוסף לכלי האכיפה הפלילי ועמידה בתנאי הרישיון שהיו עד כה.