'רק ועדת חקירה ממלכתית תסיר העננה'

ח"כ אריאל סבור שרק ועדת חקירה ממלכתית מקצועית נטולת פניות ומוטיבציה להדליף מידע תוכל להסיר את העננה מפרשת האסיר X.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ז' באדר תשע"ג

'רק ועדת חקירה ממלכתית תסיר העננה'-ערוץ 7
אורי אריאל
צילום: פלאש 90

חבר הכנסת אורי אריאל, יו"ר הועדה לביקורת המדינה עד לא מכבר, מבקש להקים ועדת חקירה ממלכתית לבירור ההתנהלויות בפרשה שזכתה לכינוי 'האסיר X'.

ביומן ערוץ 7 ביקשנו ממנו לנמק את דרישתו זו בעיקר לנוכח החשש שהדבר יוביל לחשיפת מידע ביטחוני רגיש העלול לפגוע בביטחון ישראל.

חבר הכנסת אריאל מציין כבר בפתח הדברים כי כלל לא בטוח שמסקנותיה של ועדת חקירה שכזו ייצאו לידיעת הציבור הרחב, וזהו יתרונה של ועדת חקירה ממלכתית, שיש בכוחה לשמור את הנתונים בחשאי והיא מורכבת מאנשי מקצוע ומומחים.

לדבריו לא נכון שהשומר יבדוק את עצמו, ומתכונת שכזו בה המערכת בודקת וחוקרת את עצמה היא המרשם לכישלון, ודווקא משום כך המתכון הראוי היחיד הוא הקמת ועדת חקירה ממלכתית שממנה "אין סיכוי שמידע ייצא", כדבריו. אריאל מזכיר בדבריו ועדות חקירה ממלכתיות קודמות שהוקמו כדי לבחון פרשות ביטחוניות כאלה ואחרות ובהיותן מורכבות מאישים מקצועיים לא דלף מהן כל מידע.

אריאל משוכנע שנשיא בית המשפט העליון, השופט גרוניס, יידע לבנות ועדה שתהיה מורכבת אך ורק מאנשים רציניים, כלשונו, כאלה שלא ידליפו דבר.

לשאלה אילו שאלות היה רוצה שוועדה שכזו תבדוק ותבחן אומר חבר הכנסת אריאל כי יש לבחון את כלל ההתנהלות בפרשה, לבחון כיצד קורה שבתא השמור ביותר בישראל אדם מתאבד, האם בכלל הוא התאבד, איך אירעה הרשלנות שהביאה למותו, ובירורים נוספים שלא יותירו את סימני השאלה כפי שהם כעת.

לשאלה אם נכון שוועדה שכזו תבחן בנספח לעבודתה גם את אופן חשיפת הפרשה על ידי חברי הכנסת של השמאל במליאת הכנסת, אומר אריאל כי במקרה זה לא היה מדובר במידע סודי אלא במידע שהופץ זה מכבר באינטרנט, וככזה לא ניתן לפקח עליו ועל זרימת המידע שבו. "הדברים פורסמו בחו"ל ומרגע זה ואילך הם חופשיים".

את בקשתו להקמת ועדת החקירה העביר חבר הכנסת אריאל ליו"ר הועדה המסדרת של ועדות הכנסת, חבר הכנסת זאב אלקין וליו"ר הכנסת המכהן, ח"כ בנימין בן אליעזר (פואד). זאת מאחר ועד להקמת ועדה לביקורת המדינה לא ניתן לקדם הקמת ועדה שכזו.

לשאלה אם עצם האישור להקמת הוועדה לא תלוי באותם גורמים שמנסים למנוע את החקירה, אומר אריאל כי אכן כך הם פני הדברים. "הדברים תלויים בהם במידה רבה, אבל לא בלעדית. אני מעריך שאם הם לא ירצו לחקור הם ידאגו לכך שלא תהיה ועדה, ואנחנו נדע על כך בתוך יום או יומיים".