"לא תחול חסינות על ח"כים שיחשפו סודות"

היועץ המשפטי לכנסת מבהיר בעקבות אירועי השבוע שעבר, כי התבטאות בה חבר כנסת מתכוון לעבור עבירה איננה נכללת בחסינות.

חזקי ברוך , ח' באדר תשע"ג

"לא תחול חסינות על ח"כים שיחשפו סודות"-ערוץ 7
לאיזה פרלמנט הוא שייך? טיבי
פלאש 90

חשיפת פרשת האסיר X בכנסת על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי, דב חנין וזהבה גלאון עוררה שאלות מצידם של כמה חברי כנסת, עליהן השיב בחוות דעת מפורטת היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון.

בחוות דעתו לא מתייחס ינון למקרה הספציפי, אך מבהיר כי "תכנון מראש של התבטאות המהווה עבירה, לא חוסה תחת החסינות, וניתן כעיקרון להעמיד חבר כנסת לדין בגינה, כמו כל אדם אחר".

ינון מדגיש, כי "בכלל זה, פרסום מתוכנן של עניינים סודיים שפרסומם מהווה עבירה, בין במליאת הכנסת ובוועדות ובין בתקשורת או בכל מסגרת אחרת, אינו חוסה תחת החסינות וחבר הכנסת עלול להיחקר ולעמוד לדין בגינו".

ינון אף מציין, כי מליאת הכנסת ושטח הכנסת בכלל אינם מקנים כשלעצמם מקום חסין מפני העמדה לדין, "מליאת הכנסת וועדותיה אינן כשלעצמן "שטח חסין" מפני העמדה לדין, וכי אין בעצם העובדה שההתבטאות האסורה נאמרה בכנסת כדי שהחסינות תתפרס עליה באופן אוטומטי, גם אם באופן טבעי דברים הנאמרים במליאה קרובים יותר לליבת תפקידו של חבר הכנסת".

עם זאת מזכיר ינון, כי "באשר לכלים הפרלמנטרים העומדים לרשותו של חבר הכנסת לבירור סוגיה שידוע לו (בוודאות או בהסתברות גבוהה), כי היא חסויה או חוסה תחת צו איסור פרסום, הרי שדרך המלך לעשות זאת היא באמצעות שאילתה ישירה המוגשת בכתב לשר הרלבנטי, או בפנייה ליו"ר הוועדה שהנושא מצוי בסמכותה בבקשה לקיים דיון חסוי בסוגיה, או בפנייה לרשויות הרלבנטיות לבירור העניין".