בנק ישראל מייקר את המשכנתאות

טיוטת הנחיות שמפרסם המפקח על הבנקים מחמירה את הדרישות המוטלות על הבנקים, המעניקים הלוואות משכנתא ללקוחות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט' באדר תשע"ג

דוד זקן.
דוד זקן.
פלאש 90

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, פרסם הבוקר (שלישי) טיוטת הנחיות המחמירה את הדרישות המוטלות על הבנקים, המעניקים הלוואות משכנתא ללקוחות.

על פי הטיוטה החדשה ישריינו הבנקים יותר הון עצמי מול כל הלוואת משכנתא אותה הם מעמידים ללקוחות, וזאת על פי רמות הסיכון המשתנות אותן הגדיר המפקח.

מטבע הדברים, הגדלת דרישות ריתוק ההון מייקרת את העלויות המוטלות על הבנק, עלויות אשר יגולגלו באופן טבעי לנוטלי המשכנתאות עצמם.

בבנק ישראל מדגישים הבוקר (שלישי), כי ההנחיות נקבעו לנוכח הגידול המואץ באשראי לדיור בשנים האחרונות (גידול של כ- 76% בחמש השנים האחרונות), במקביל לעליה במחירי הדירות, ומטרתן היא להגדיל את כריות ההון וההפרשה הנדרשות בגין העלייה בסיכונים הגלומים בתיק האשראי לדיור.

במקביל, הצעד מקל בדרישות הון בגין ערבויות חוק מכר לאחר מסירת הדירה למשתכן, וזאת בגלל רמת הסיכון הנמוכה יחסית הגלומה בהן.

המפקח על הבנקים, דוד זקן, מציין כי "ההנחיות האמורות נועדו לתת ביטוי טוב יותר לסיכון הגלום בהלוואות לדיור בתיקי הבנקים – הן בהקצאת הון והן בהפרשה לחובות מסופקים, ובכך לחזק את יכולתם של הבנקים לספוג הפסדים מבלי לפגוע ביכולתם להעמיד מימון לצרכי המשק".