דוד בן גוריון
דוד בן גוריון אתר הכנסת

ארכיון המדינה בשיתוף עם 'מטח' מפרסמים קטעי ארכיון מתקופות שונות של המדינה, לקראת יום העצמאות ה-65.

בראשיתה של המדינה, כשנה וחצי לאחר הקמתה, ביקש האו"ם להפוך את ירושלים לעיר בינלאומית וכפי ההגדרה 'בינאום' ירושלים.

ראש הממשלה דאז, דוד בן-גוריון, שיגר מכתב דחוף אל שר החוץ, משה שרת, ששהה אז בניו יורק בו ביקש ממנו להבהיר לאו"ם כי אם יוחלט לחייב את ישראל לבנאם את ירושלים – ישראל תעדיף לצאת מהאו"ם ולא לבצע את ההחלטה.

במסמך ששיגר לשרת כתב בן גוריון, כי יציע לממשלה להצהיר "שמדינת ישראל לא תשלים עם שום צורה של שלטון זר בירושלים היהודית וקריעתה מהמדינה".

בן גוריון הוסיף כי לפי הצעתו, "אם נעמוד בפני ברירה של יציאה מירושלים או מהאו"ם - נבחר לצאת מאו"ם".