עו"ד שפטל
עו"ד שפטל פלאש 90

עו"ד יורם שפטל תוהה מדוע במוזיאון החדש של יד ושם הוצנע חלקם שלערביי ישראל בשואת יהודי אירופה.

לדבריו, הנהגת היישוב הערבי שיתפה פעולה עם הנאציםלכל אורך הדרך, "המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל חוסייני שהיה גנרל באס אסנפגש עם היטלר ואף פעל בזמן המלחמה מתוך ברלין כדי לשדר שידורי תעמולה נאצים למדינותערב".

שפטל טוען כי אחת המשימות הראשונות של חוסייני והיטלר הייתה השמדת יהודי מדינותערב, "הם הקימו גדודים מיוחדים שיחסלו את היהודים במדינות ערב, הם גם תכננואת מבצע אטלס להרעלת מעיינות ראש העין ולהשמדת יהודי ארץ ישראל".

הוא תמה מדוע במוזיאון אין אזכור לחלקם המשמעותי, כלשונו, של ערבייארץ ישראל בשואת יהדות אירופה, "חוסייני אמר להיטלר שהאיסאלם והנאציזם דומים,הוא גייס 30 אלף לוחמים מוסלמים בוסנים לאס אס. משום מה דווקא במוזיאון יד ושם ישהצנעה של המעורבות של חוסייני בשואה. אולי אלה הלחצים של השמאל שהביאו לכך".

ממוזיאון יד ושם נמסר בתגובה כי דבריו של עו"ד שפטל תמוהים, "שכן ישהתייחסות מלאה למעשיו של המופתי חאג' אמין אל חוסייני במוזיאון לתולדות השואהבמקום ובהקשר הרלבנטי (כולל טקסט ו- 2תמונות של המופתי), בנוסף קיים חומר באתר האינטרנט של יד ושם ומחקר בנושא שפורסםבקובץ המחקרים של יד ושם באחרונה.

שנית, אין לנו מושג על מה מתבסס עו"ד שפטל בטענתו, היות שמעולם לאנעשו ניסיונות כאלו או אחרים מצד ארגוני שמאל. מה גם שניסיונות או בקשות מסוג זהאינן רלבנטיות עבור יד ושם - מכל צד של הקשת הפוליטית! יד ושם פעל, פועל ויפעל לפיאמות מידה ושיקולים עניינים המבוססים על אמיתות היסטוריות ומחקר ואינו מושפעמלחצים פוליטים מכל סוג שהוא", נמסר.