העתירה על אפליית בנות ספרדיות נמשכה

עמותת "נוער כהלכה" ועו"ד יואב ללום קיבלו את הצעת שופטי בג"ץ למשוך עתירה שעסקה באפליית בנות ספרדיות בקבלה למוסדות חינוך חרדיים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ח' באייר תשע"ג

תלמידות חרדיות
תלמידות חרדיות
פלאש 90

עמותת "נוער כהלכה" ועו"ד יואב ללום קיבלו את הצעת שופטי בג"ץ, ומשכו עתירה שהוגשה נגד משרד החינוך ושורת רשויות מקומיות, בגין אפליית תלמידות ספרדיות.

במהלך הדיון שוחחו השופטים עם העותרים ועם חלק מנציגי המדינה והרשויות, תוך שהם מציינים בפני עו"ד ללום, כי מדובר בעתירה כללית מידי שבה קשה לבית המשפט לטפל.

השופט פוגלמן ציין, כי לאחר שמשרד החינוך גרם למצב של שקיפות בנתונים, אם רוצים לעתור צריך לבחור לצורך כך מקרה ספציפי, "פה באמת אנו רואים יעד באמת גדול אך קשה לטפל".

השופטת ארבל הוסיפה, כי "בטענות הכלליות האלה, זה מן פינג פונג שלבית המשפט אין במה להיאחז. אנו צריכים להתייחס לדברים הספציפיים".

במהלך הדיון עלה הויכוח בשאלה האם נתונים סטטיסטיים על מיעוט בנות ספרדיות מעידים כשלעצמם על אפלייה, או שמא יש להראות ביצוע אפלייה בפועל על מנת להוכיח אפלייה, כפי שקרה במקרה שהיה בעמנואל.

עו"ד ללום טען, כי "מדובר כאן בתופעה. אני בשטח ואני יודע מה ההורים עוברים כדי להרים אלי טלפון ולספר לי מה הם עוברים. אני לא מדבר על הורים שאני משתף אותם מאחורי הקלעים ועוזר להם".

השופטת ארבל ענתה על כך, כי "אנו לא שוללים את זה. אנו רק רוצים אחיזה במקרים הספציפיים בדוגמאות הספציפיות, את המקומות הספציפיים".

בסוף הדיון נענו כאמור העותרים להמלצת שופטי בג"ץ ומחקו את העתירה בכפוף לשמירת כל טענותיהם, ולאפשרות להגיש בעתיד עתירה נפרדת על כל מקרה אפלייה ספציפי.