חיילות. אילוסטרציה
חיילות. אילוסטרציה חגי הוברמן

רבני בית הלל שיגרו היום (שלישי) מכתב לרב הצבאי הראשי, תא"ל הרב רפי פרץ, על רקע ספרה של הרבנות הצבאית בנוגע לאפליה בין גויים ליהודים.

בפתח המכתב חיזקו הרבנים את ידי הרבנות הצבאית הראשית אך הביע תרעומת על הוצאת הדברים מהקשרם בנושא האפליה לכאורה בין גויים ליהודים.

הנהלת הארגון קראה במכתב לרבצ"ר לעודד נשים להיות שותפות במצוות קביעת מזוזה, דבר שיקדש שם שמיים בצה"ל.

"אנו, נציגי הנהלת ארגון רבני בית הלל, קראנו את החוברת בעיון ואנו מבקשים לחזק את ידי הרבנות הצבאית הראשית בעניין זה. אנו מביעים תרעומת על הדברים, כפי שפורסמו. הציטוטים בתקשורת הוצאו מהקשרם ונלקחו מתוך דיון הלכתי מקיף ומעמיק, לגבי חיוב בקביעת מזוזה, בבית השייך בשותפות ליהודי ולגוי (כפי שניתן להגדיר את בסיסי ומחנות צה"ל), ולא ניתן להסיק מהם, הלכה למעשה".

"אנו מאמינים, כי אין בימינו מקום לאפליה בעניינים אזרחיים בין גויים ליהודים, על פי רוחה של היהדות וישרים בעינינו דבריו של הרב קוק זצ"ל כי 'צרות-העין הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת, אפילו אם הוא חוץ לגבול ישראל, רק כיעור וטומאה, היא מהמחשכים הנוראים שגורמים הריסה כללית לכל בנין הטוב הרוחני', 'רק על נפש עשירה באהבת הבריות ואהבת אדם תוכל אהבת האומה להתנשא בגאון אצילותה וגדולתה הרוחנית והמעשית'".

"יש לפעול במסגרת ההלכה לצמצום האפליה ולשוויון זכויות לאלו שאינם יהודים והמחשבה כאילו היהדות רואה באופן אוטומטי נחיתות בגויים, הינה אחת מהרעות החולות של דורנו, כפי שציין הרב קוק זצ"ל. אנו ממליצים לרבנות הצבאית ראשית לצאת בהבהרה בעניין זה".

הנהלת ארגון רבני בית הלל מדגישה במכתבה, כי בנושא קביעת מזוזה על ידי נשים, הם חלוקים על המסקנות העולות מן החוברת, "אנו סבורים שאין כל עיכוב ומניעה הלכתית ונשים יכולות לקבוע מזוזה בדיוק כפי הגברים, וכך נהוג במקומות רבים. כפי שמובא במקורות המצוטטים בחוברת, מצוות מזוזה שייכת לנשים בדיוק כמו לגברים. דווקא בדור, בו נשים נמצאות בחזית העשייה בכל תחום, בחול ובקודש, אין כל סיבה שהן לא תהיינה שותפות במצווה זו. אנו קוראים לרבנות הצבאית הראשית לעודד נשים להיות שותפות במצוות קביעת מזוזה, דבר שיכול להביא לקידוש השם גדול בצבא ההגנה לישראל".