עלייה מתונה במדד המשולב בחודש מרץ

המדד המשולב למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז. עליית המדד משקפת המשך של מגמת הצמיחה אך בקצב נמוך מזה שנרשם בחודשיים הקודמים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ג באייר תשע"ג

עלייה מתונה במדד המשולב בחודש מרץ-ערוץ 7
בנק ישראל בירושלים
פלאש 90

המדד המשולב למצב המשק בחודש מרץ עלה ב-0.1 אחוז. עליית המדד החודש נמוכה מאשר בחודשיים הראשונים של השנה, ויתכן שהיא מבטאת האטה בקצב הצמיחה בפעילות במשק.

מבנק ישראל נמסר, כי העלייה במדד המשולב לחודש מרץ משקפת את העלייה ביצור התעשייתי, ובמדדי הפדיון של המסחר והשירותיים.

מנגד עולה מנתוני בנק ישראל, כי מדדי יצוא הסחורות והשירותיים, יבוא מוצרי הצריכה והתשומות לייצור ירדו בחודש מרץ ומיתנו את עליית המדד המשולב.

בנתוני החודשים הקודמים כמעט ולא היה שינוי בהשוואה לאומדנים מהחודש הקודם. המדד המשולב לחודש פברואר עלה ב- 0.24 אחוז ואילו המדד המשולב לינואר עלה ב-0.25 אחוזים.