מסכמים עניינים. ישי ושטייניץ
מסכמים עניינים. ישי ושטייניץ פלאש 90

המדינה תשתתף בהוצאות ייצוגם של השרים אלי ישי, יובל שטייניץ ויצחק אהרונוביץ' מול בדיקת מבקר המדינה בפרשת אסון השריפה בכרמל.

נזכיר כי המבקר הוציא הודעת אזהרה לשלושת השרים, אשר נדרשו להגיב לה ולהתגונן באופן אישי בפני המבקר, במטרה להסיר את איום המסקנות האישיות מעליהם.

השרים הגישו בקשות ל"ועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ולעובדי מדינה", להשתתפות בעלות הוצאותיהם המשפטיות.

שר הפנים לשעבר ישי ציין בבקשה כי הוציא 326,100 ₪ בתוספת מע"מ על הגנתו המשפטית, שר האוצר לשעבר שטייניץ ציין בבקשה כי הוציא 60,000 ₪ בתוספת מע"מ על הגנתו המשפטית ואילו השר לביטחון הפנים אהרונוביץ ציין בבקשה, כי המשרד שהגן עליו איננו דורש כל סכום מעבר למה שתאשר המדינה.

הוועדה שקלה את הבקשות ואף קיבלה חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ובסיכום החליטה לאשר לשרים השתתפות בהוצאותיהם בסך 50 אלף ש"ח לכל אחד.