סטנלי פישר
סטנלי פישר צילום: פלאש90'

ריבית בנק ישראל תרד ב-0.25 נקודות אחוז החל מה-17/5/2013 לרמה של 1.5%, כך הודיע היום בנק ישראל. מדובר בהחלטה מפתיעה מאחר שהבנק אינו נוהג לשנות את שער הריבית באמצע חודש.

בנוסף, החליטה הועדה המוניטרית של הבנק, בראשה עומד נגיד בנק ישראל הפרופ' סטנלי פישר, להפעיל תוכנית לרכישות מט"ח לקיזוז השפעת הפקת הגז.

בבנק מסבירים כי ההחלטה המפתיעה התקבלה "לנוכח התמשכות מגמת הייסוף של השקל, על רקע תחילת הפקת הגז ממאגר "תמר", הפחתת הריבית על ידי בנקים מרכזיים רבים ובראשם הבנק המרכזי האירופאי, ההקלה הכמותית במשקים מובילים בעולם והעדכון כלפי מטה בתחזיות הצמיחה העולמיות".

בבנק ישראל מציינים, כי "מגמת הייסוף בשקל נמשכת. בחודש האחרון ובשלושת החודשים האחרונים תוסף השקל ביחס לשער החליפין האפקטיבי ב-2.4% ו – 5.4% בהתאמה. התחזקות השקל מול הדולר והאירו בתקופות אלה בלטה מאוד בהשוואה למטבעות אחרים ביחס לדולר ולאירו. מגמת הייסוף הושפעה, בין היתר, מתחילת הפקת הגז ממאגר "תמר", מהפחתות הריבית על ידי בנקים מרכזיים בעולם ובראשם הבנק המרכזי האירופאי וכן מהמשך ההקלה הכמותית במספר משקים מובילים בעולם".

בבנק מזכירים עוד, כי "תחזיות הצמיחה העולמית ובפרט התחזיות לגבי אירופה וסין עודכנו לאחרונה כלפי מטה. התמתנות זו צפויה להשפיע על המשק הישראלי".

"על רקע זה, החליטה הועדה המוניטרית בבנק ישראל לקבל החלטות שלא במסגרת התוכנית הרגילה. להלן ההחלטות שקיבלה הועדה המוניטרית: להפחית את הריבית המוניטרית ב- 0.25 נקודות אחוז לרמה של 1.5% החל מיום שישי ה- 17/5/13. החל משנה זו ובשנים הבאות ירכוש בנק ישראל מט"ח כדי לקזז את ההשפעה של הפקת הגז על שער החליפין", נאמר בהודעה.

בבנק ישראל מציינים כי סביבת אינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד וצפויה להישאר בתוך תחום היעד גם בשנה הקרובה. כמו כן מזכירים בבנק את הפעולות שנקט הפיקוח על הבנקים בעבר, אשר ממתנות את ההשפעה שיש לריבית המוניטרית של בנק ישראל על שוק הדירות.