'למפות את האינטרסים של נבחרי הציבור'

בהצעת חוק חדשה מבקשים הח"כים רוזנטל ותמנו-שטה לחשוף את האינטרסים הכספיים של נבחרי הציבור. למנוע שחיתות וליתר ביטחון...

שמעון כהן - ערוץ 7 , ג' בתמוז תשע"ג

'למפות את האינטרסים של נבחרי הציבור'-ערוץ 7
המדיניות תקרוס. רוזנטל
פלאש 90

ח"כ מיקי רוזנטל (העבודה) וח"כ פנינה תמנו-שטה (יש עתיד) הגישו הצעת חוק המבקשת לחייב את חברי הכנסת והשרים להגיש בתחילת הכהונה מיפוי מלא של האינטרסים הכספיים וגילוי עניינים שלהם ושל קרוביהם.

ביומן ערוץ 7 מסביר חבר הכנסת רוזנטל את חשיבות הצעת החוק.

בראשית דבריו מזכיר חבר הכנסת רוזנטל כי כבר כיום מחויבים הח"כים והשרים להגיש הצהרת הון, אך זו מופקדת בכספת הכנסת ואין עין הציבור שוזפת אותה. לדבריו יש לערוך חלוקה בתוך הצהרת הון זו, ואת החלק העשוי להיות נגוע באינטרסים במהלך פעילותם הפרלמנטארית יש לחשוף לעין הציבור.

הצעת החוק מציעה כי המכהן במשרה ציבורית יחויב בשקיפות בכל הנוגע לאינטרסים כלכליים אישיים אשר עשויים לפגוע בטובת הציבור ובכך להבטיח כי בידי הציבור יהיה מידע על הטבות חומריות שיכולות להשפיע על מעשיהם של נושאי משרה, על דברים שהם אומרים או על הצבעותיהם בממשלה ובכנסת.

לדברי רוזנטל מדובר בהצעה המאזנת בין זכויות הפרט של נבחר הציבור לבין חובת הזהירות הציבורית מנגיעה באינטרסנטיות כזו או אחרת. "לא צריך להיות איכפת לציבור מה יש לי כנבחר ציבור אם הרווחתי את הנכסים הללו לפני שנבחרתי, אבל צריך לגלות פרטים שעלולים להביא את נבחר הציבור לניגוד עניינים".

רוזנטל מתאר בדבריו דוגמא בה כאשר נבחר ציבור מחזיק בקרקע חקלאית העשויה לקבל שינוי יעוד לבנייה באחד מדיוני הכנסת הרי שחשוב לציבור לדעת על כך כדי לחייבו שלא להשתתף בדיונים בהם הוא עשוי להיות נגוע בניגוד עניינים.

הצעת החוק המדוברת אינה קובעת את התהליך בו ייקבע מה ראוי להיחשף בפני הציבור ומה יישאר בכספת הכנסת, אך לדברי רוזנטל הדברים יוכלו להתבצע בתיאום עם היועץ המשפטי של הכנסת שיעבור יחד עם נבחר הציבור על הצהרת ההון ויציין בפניו את הסוגיות העשויות להיות רגישות ודורשות חשיפה ציבורית. נבחר הציבור יתבקש להגיע להסכמה משותפת לו וליועץ לחשיפת הדברים. במידה ולא יסכים, מעריך רוזנטל, הרי שהוא ייאלץ לשלם מחיר, בראש ובראשונה מחיר ציבורי.

רוזנטל סבור שלפי שעה אין מקום לסנקציות כלכליות או אחרות מול נבחר ציבור שיסרב להיחשף, ומזכיר כי עד כה התנגדו חברי כנסת רבים להצעות חוק מרחיקות לכת יותר שביקשו חשיפה כוללת של נתוניהם האישיים בטענה המוצדקת, לטעמו של רוזנטל, שהדברים הם חלק מצנעת הפרט.

עוד יצוין כי הצעת החוק של רוזנטל ותמנו-שטה דורשת עדכון הפרשי סכומים כאשר חל שינוי בהונם של נבחרי הציבור בזמן כהונתם ושנה אחרי סיום תפקידם, וזאת תוך חשיפת הפרטים באופן מלא באתר האינטרנט של הכנסת כך שיהיה נגיש לכל. רוזנטל מסביר גם את הסעיף הזה ומזכיר כי לחבר כנסת אסורה עבודה בעיסוק נוסף, וכיוון שכך על הציבור לדעת אם בדרך עלומה כלשהי גדל הונו פי עשרה ולהבין שקיימת כאן בעייתיות הדורשת בירור.

לשאלה אם חברי הכנסת ישושו להצביע בעד הצעת חוק כזו הדורשת מהם להיחשף באופן גלוי כל כך, אומר רוזנטל כי ברור לו שחלק מחברי הכנסת יבינו את נחיצות וחשיבות ההצעה ואילו חלק אחר יזדקק לעידוד הציבור והתקשורת, כהגדרתו.