הרב מצגר לרב עמאר: מלא את מקומי

סנגוריו של הרב מצגר פנו לרב עמאר בשם הרב, וביקשו ממנו למלא את מקום הרב מצגר בכל נושא נחוץ ובכלל זה במינוי חברים לגוף הבוחר.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ז בתמוז תשע"ג

כהונה נוספת. הרבנים הראשיים
כהונה נוספת. הרבנים הראשיים
פלאש 90

סנגוריו של הרב יונה מצגר, פרופ' דוד ליבאי ועו"ד אלעד רט, פנו היום (שלישי) לרב הראשי שלמה עמאר בשם הרב מצגר בהמשך להודעתם ליועץ המשפטי לממשלה בשם הרב.

השניים ביקשו מהרב עמאר למלא את מקומו של הרב מצגר במהלך תקופת השעייתו בכל הנוגע לכינוס ישיבות מועצת הרבנות הראשית, וכן בהליכי מינוי האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים הבאים ובכל עניין אחד שיתבקש מכוח הגדרת תפקידו.

בפנייתם ציינו עורכי הדין שבקשת הרב מצגר נועדה למנוע פגיעה אפשרית בעניינים העומדים על סדר יומה של מועצת הרבנות הראשית ובהליכי בחירת הגוף הבוחר את הרבנים הראשיים.

פנייה זו של עורכי הדין נעשתה בהמשך להודעת הרב מצגר ללשכת היועץ המשפטי לממשלה, מיום א' האחרון, לפיה אין בכוונתו להתערב או לקחת חלק בהליכי מינוי הגוף הבוחר עד לסיום חקירתו.

נזכיר כי חקירתו של הרב מצגר, אשר הפכה בשבוע שעבר לחקירה גלויה, מתמקדת בחשדות לעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים.

על פי החשדות שילשל הרב מצגר לכיסו סכומי כסף שונים מתוך כספי תרומות שנאספו ואשר אמורים היו לעבור לעמותות שונות. במסגרת הפרשה נעצרו חשודים נוספים.