אוכלוסיית ערביי ישראל הולכת ומקצינה

49.5% מערביי ישראל תומכים בהקמת מדינה פלסטינית על כל שטחי ארץ ישראל שבין הים לירדן, זאת לעומת 16.6% בלבד בשנת 1995.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ז בתמוז תשע"ג

אוכלוסיית ערביי ישראל הולכת ומקצינה-ערוץ 7
ערבים. ארכיון
פלש 90

האוכלוסייה הערבית בישראל הולכת ומקצינה, כך עולה מנתוני מחקר שנערך ע"י פרופ' סמי סמוחה מאוניברסיטת חיפה ומכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת חיפה.

המחקר יוצג בכנס בנושא יחסי יהודים-ערבים שיתקיים ביום ראשון במכון הישראלי לדמוקרטיה.

מנתוני המדד עולה, כי מאז שנת 1995 חלה הקצנה ניכרת ביחס ערביי ישראל אל מדינת ישראל. 49.5% מערביי ישראל אמרו בסקר כי הם תומכים בהקמה של מדינה פלסטינית על כל שטחי ארץ ישראל שבין הים לירדן, וזאת לעומת 16.6% בלבד בשנת 95 ו-19.7% ב-2003.

24% מערביי ישראל שוללים את זכות קיומה של מדינת ישראל וזאת לעומת 10.3% בלבד ב-1995 ו-11.2% ב-2003.

גם ביחס אל הציבור היהודי חלה הקצנה. 27.9% אמרו כי אינם מוכנים שיהיה להם חבר יהודי וזאת לעומת 6% בלבד שענו תשובה זהה בשנת 1995 ו-15.8% בשנת 2003.

מנגד, ביחס הציבור היהודי כלפי הערבים נראה שאין שינוי משמעותי והיחס נשאר זהה לשנים קודמות. 75% מהיהודים (72.6% ב-2003) מסכימים שלערבים יש זכות לחיות במדינה כמיעוט בעל זכויות שוות, 45.7% (34.5% ב-2003) מוכנים לקבל את הערבים כשכנים ו-54.8% (51.5% ב-2003) כתלמידים, ו-52.8% (47.4% ב-2003) מסכימים שמפלגות ערביות ישתתפו בקואליציות ממשלתיות.