ניסן סלומיאנסקי
ניסן סלומיאנסקי ועד מתיישבי השומרון

לאחר שבועות ארוכים של דיונים וויכוחים מרים בין חברי הכנסת ובתום יומיים אינטנסיביים וקולניים של הצבעות, אישרה הערב (ה') ועדת הכספים את חוק ההסדרים.

בהובלת יו"ר הוועדה, ח"כ ניסן סלומיאנסקי (הבית היהודי), הצליחה הוועדה "לכופף" את האוצר במספר תחומים ובהם הגזירות הקשות ביותר שתוכננו לתקציב הנוכחי.

"ביצענו שינוי חסר תקדים בתקציב שתוכנן על ידי ממשלת ישראל", הודה סלומיאנסקי, "במטרה להקל את המשא הכבד של גזירות כלכליות על רוב הציבור. מנענו פגיעה קשה במעמד הביניים ובשכבות החלשות", העיד.

מבין השינויים העיקריים שהובילה ועדת הכספים, בוטל המס על עקרות הבית והמס על משפרי הדיור.

עוד בוטלה ההעלאה הרוחבית של 1.5% לכל מדרגות המס ובמקומה תהיה העלאה מתונה יותר של המס ברמות השכר של מעמד הביניים. עד שכר של 14 אלף ש"ח - תוספת של 1% בלבד במקום 1.5% (רוב מוחלט של מעמד הביניים), מ- 14 אלף ש"ח - 22 אלף ש"ח - תוספת מס הכנסה של 1.4%, מ- 22 אלף ש"ח ומעלה – תוספת של 2% במס הכנסה.

קצבאות הילדים - הפחתת הקצבאות לילדים שנולדו לפני ה- 1 ביוני 2003 תהיה מתונה משמעותית בהשוואה למה שתוכנן. עבור הילד הראשון יקבלו 140 ש"ח במקום 175 ש"ח, עבור הילד השני 140 ש"ח במקום 263 כיום, עבור הילד השלישי 172.2 ש"ח במקום 295 ש"ח כיום, עבור הילד הרביעי 336 ש"ח במקום 459 ש"ח ועבור הילד החמישי ואילך 354.2 ש"ח במקום 389 ש"ח כיום.

מיצוי כושר השתכרות כתנאי להנחה בארנונה – יפוצל מחוק ההסדרים ויידון בנפרד.

נקודות זיכוי במס לאקדמאים - השינוי כהוראת שעה בלבד עד תום שנת התקציב לדרישת ועדת הכספים. אושרה הפשרה אליה הגיעה ועדת הכספים עם האוצר בשיתוף התאחדות הסטודנטים, במקום לבטל לחלוטין את נקודות הזיכוי, תינתן נקודת זיכוי אחת לבוגרי תואר ראשון במשך שנה, יוכלו לבחור בין השנה מיד לאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה.

בוגרי תואר שני יקבלו חצי נקודת זיכוי למשך שנה מסיום הלימודים.גם האופוזיציה הצליחה להכניס שינוי בחוק, כאשר ועדת הכספים אישרה הסתייגות של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה), לפיה מדרגת מס הרכישה הראשונה על דירה תישאר החל משווי שירה של 1.47 מיליון ש"ח ולא תרד לשווי דירה של 1.24 מיליון ש"ח, דבר שייטיב עם זוגות צעירים רבים.

חרף ההישגים של הוועדה, הודיע יו"ר הוועדה סלומינסקי כי על מנת לעמוד ביעדי התקציב וביעדים הפיסקאליים הוא הגיע להסכמות עם האוצר, לפיהן שני משדרים יקוצצו בתוספות שקיבלו בחצי מיליארד ש"ח כל אחד: משרד החינוך ומשרד התחבורה. 

סלומינסקי סיכם את ההצבעות על חוק ההסדרים: "עשינו היסטוריה, אישרנו את חוק ההסדרים בזמן תוך הכנסת שינויים רבים על דעתה של הוועדה".