עת רצון
עת רצון ישיבת הר עציון

"אומרים בשם הרבי מקוצק, שהדברים שלמדנו, ששמענו ושקראנו במשך השנה, מונחים הם על הלב, בכדי שבעת רצון בשעה של פתיחת הלב, הם יוכלו להיכנס פנימה" מילין אלו אשר נכתבו מהמיית ליבו של הרבי היו המים אשר היוו את המסד לתפילותיו של הרב יהודה עמיטל בפרוס הימים הנוראים הבאין עלינו לטובה.

"הבה ננצל את אותה עת רצון, הבה נפתח את לבנו ונאפשר לכל אותם דברים שלמדנו, להיכנס אל הלב. אם נפתח אנחנו את שערי הלב, ייפתחו גם שערי שמים לדופקי בתשובה" כתב הרבי.

דברים אלו נאמרו מפי הרב יהודה עמיטל זצ"ל לפני תפילת נעילה, לפני שננעלו שערי הרקיע. המילים שהצליחו להציף את לבם של רבים, מכונסים כעת באסופה מיוחדת של שיחות שנתן במשך השנים הרב עמיטל בימים הנוראים: שיחות מעוררות לפני אמירת סליחות, שיחות מטלטלות לפני תקיעת שופר, שיחות של עת רצון בשעת נעילה.

דברי ההכנה של הרב עמיטל לקראת תפילות הימים הנוראים הם מלאכת מחשבת של הגות ותפילה הפותחים את הלב, נוסכים בך השראה ופותחים את הלב לתפילה.

הרב יהודה עמיטל זצ"ל פליט שואה ולוחם במלחמת השחרור, ייסד את ישיבת הר עציון בגוש עציון המתחדש ועמד בראשה ארבעים שנה.