שר הביטחון בסיור
שר הביטחון בסיור שרון מינס

שר הביטחון , משה יעלון ביקר היום (רביעי) בפרויקט מעבר צה"ל לנגב. 

הסיור כלל ביקור במפעלי אקרשטיין אשר עובדים בפרויקט, בקרית ההדרכה בצוותא עם ראשהממשלה, בקמפוס התקשוב ונפגש עם ראשי רשויות בדרום לשיחה על המהלך. 

בפתח דבריו אמר שר הביטחון "ראש הממשלה, הגעת לכאן לראות את החזון קורם עורוגידים. זהו חזון שהתווה אותו דוד בן גוריון, ובשנים האחרונות אנחנו מממשים אותו.באופן אישי זכיתי כרמטכ"ל להניח את אבן הפינה לקריית ההדרכה לפני שמונה שנים.היום אנחנו רואים את המבנים ואת הקירות צומחים מתוך המדבר, וכל זה בהמשך להרבהמאוד החלטות ממשלה שהתקבלו בממשלה הקודמת ובממשלה הנוכחית, האחרונה שבהן לפני כשבועיים,מתוך הבנה שיש פה מהלך חיוני, היסטורי,אשר נותן מענה גם לצרכים של צה"לומערכת הביטחון אבל בעיקר מעניק תנופה אדירה לנגב. זה לא אירוע של משרד הביטחוןבלבד, אלא אירוע של כל משרדי הממשלה ללא יוצא מן הכלל בהובלתו של ראש הממשלה, משוםשצה"ל יזכה פה לשיפור עצום ולתשתית חדשה וממוגנת".

לדבריו "עשרות אלפי אנשי קבע שיגיעו לכאן, בתוספת חיילי חובהומילואים, יביאו תנופה לנגב, ובתנאי שנדע כפי שידענו עד עכשיו, ונדע גם בעתיד,לנצל את כל היתרונות ואת יכולותיהם של משרדי הממשלה.

 "יש פה קירוב שלפריפריה אל המרכז, והמהלך הזה הוא בהחלט הזדמנות לפיזור אוכלוסין ולתנופה כלכליתאדירה, שאנחנו רואים אותה במו עינינו כבר עכשיו. הגעתי הבוקר למפעלי אקרשטיין בירוחם,וראיתי את המימוש של המהלך הזה. נכנסתי למפעל שהרחיב את תשתיותיו והכפיל את עצמומבחינת הגודל,כדי להיות מסוגל לייצר את דרישות הבינוי של האתרים שאנו בונים וקלטעובדים חדשים, שחלקם גרים רחוק ויצטרכו לשקול להעתיק את מגוריהם לירוחם".

"בירוחם השכונות הולכות ונבנות, יש ביקוש רב ומחירי הקרקעכבר מאמירים. אלו לא רק אנשי קבע שרוכשים כאן דירה, אלא גם אזרחים שמבינים שממשלתישראל מטה את משקל הכובד הכלכלי להצלחת הנגב"

"יש כאן הזדמנויות כלכליות, ואני משוכנע שההי-טק לא יישאר רקבאזור המרכז אלא גם יעבור דרומה, למקום שבו חיים ועובדים מהנדסים ומדענים. זה יקרהבין היתר בשל העובדה שצה"ל העתיק גם את מרכז הכובד הטכנולוגי שלו לאזור הדרום".

השר יעלון סיכם ואמר כי "צה"ל יעניק את התנופה ויסלול את הדרך, והדרך הזו תביאלפיתוח עצום בנגב. אין לי ספק שאנחנו כבר בעיצומו של אירוע היסטורי. אנחנו חשיםורואים אותו לנגד עניינו. אני מקווה ומאמין שנשכיל להוביל את המהלך הזה, כך שבעודעשור נראה נגב שונה, נגב אחר".