ילד שופר
ילד שופר פלאש 90

כרוז שפורסם בימים האחרונים בריכוזים החרדיים, עליו  חתמו כמה רבנים מרכזיים, קורא לכל בעלי התוקע אשר בידם שופרות שלא נבדקו, לבדוק אותם היטב על ידי מומחה.

"היות ובשנים האחרונות ייצור השופרות נעשה ברובו על ידי אנשים שאינם שומרי תורה ומדקדקים בהלכה, ולאחר הבדיקה נמצאו שופרות רבים, אף כאלו שנמכרו במחיר גבוה, שנמצאו בהם נקיים שנסתמו בדבק שאינו מינו, באופן שיש בהם חשש פסול המעכב קיום המצוה, ומי שאינו מומחה אינו מרגיש כלל שהיה כאן נקב", כתבו הרבנים הרב שטיינמן, הרב קנייבסקי והרב קרליץ. 

"על כן הננו לעורר בזה את הציבור להקפיד בקניית שופר שיש עליו הכשר מוסמך, ומה שנקנה כבר, מהראוי לבדקו היטב על ידי מומחה הבקי לברר את כשרותו. ומצוה רבה לכל הבקי בגילוי סתימות אלו, שיעזור להסיר מכשול ויבדוק את כשרות השופרות", הוסיפו.

הכל החל כאשר בעל־תוקע מהעיר רחובות הגיע לביתו של מומחה לשופרות כדי שילמד אותו לתקוע בצורה קלה יותר. המומחה בדק את השופר אשר נקנה בכמה מאות ש"ח, ולאחר בדיקה קלה הבחין המומחה כי בשופר ישנו חור הסתום על ידי דבק סיליקון. לאחר שיוף קצר במכונה התגלה החור ב"מלוא הדרו", חור אשר ודאי פוסל את השופר.

בעל התוקע המזועזע פנה למעונו של הרב יצחק ישעיה ווייס, גאב"ד נוה אחיעזר, ותינה בפניו את צערו, כשהוא מספר שבשופר יקר זה נהג לתקוע בשנים האחרונות בראש השנה בפני למעלה ממאה איש וכעת הוא מתברר כפסול.

הרב שבירר את המקרה לאשורו עם המומחה שטען כי מצויים בשוק מאות שופרות כאלו ורבים נכשלים בזה מחוסר ידיעה, עלה בימים האחרונים לבתיהם של רבנים חשובים עם כמה שופרות שבהם נמצא חור שהודבק ע"י דבק "שאינו מינו".

בעקבות זאת הורו הרבנים כי מצוה רבה לפרסם את החובה על כל מי שברשותו שופר שאין עליו כשרות, שילך לבודקו אצל מומחה מוסמך.