סוריה
סוריה רויטרס

המועצה הלאומית הכורדית בסוריה, מועצת העם במערב כורדיסטן וגורמים כורדיים בקמישלו פרסמו (8 בספטמבר) טיוטה של תכנית המעבר לשלטון מקומי עצמאי באזורים הכורדיים בסוריה, הנמצאים בצפון מזרחה ובצפון מערבה של המדינה.

בהקדמה לתכנית מצוין, כי אין משמעות הטיוטה היפרדות מסוריה או הקמת ישות שתהווה איום על המדינות השכנות, אלא מטרתה לשמש אמצעי להשגת יציבות וביטחון, והיא בבחינת צעד ראשון לקראת הקמת מדינה סורית פלורליסטית.

סעיפי התכנית כוללים בין היתר הקמת ועדה לניתוח החוקה הזמנית, הקמת גוף הנהגה של מנהלת הדמוקרטיה הזמנית שתוסמך לנסח חוק בחירות דמוקרטי, בניית מוסדות זמניים כלכליים, חברתיים, ביטחוניים ועוד.

עוד נכללים בתכנית, הקמת כחות ביטחון לאכיפת חוק וסדר, עריכת בחירות דמוקרטיות למועצה מחוקקת לאחר שישה חודשים מהקמת שלטון המעבר וניסוח חוקה לשלב המעבר.