נחנקים בדרום
נחנקים בדרום פלאש 90

על רקע החלטת בג“ץ על ביטול ”חוק המסתננים“, התייחסו רבני ”בית הלל“ לגישת המדינה אל המסתננים הלא חוקיים הבאים בשעריה.

בפסק הלכה שפרסמו רבני ”בית הלל“ נכתב, כי המציאות בו תושבי שכונת דרום תל אביב קורסים בנטל ההתמודדות עם המסתננים אינו מוסרי וכי יש להציע פתרונות דיור ובריאות בסיסיים למהגרים, לפזר את נטל הטיפול במהגרים בין כל האוכלוסיות במדינה, ולאפשר העסקה שתועיל למהגרים, ”לעומת הנזק החברתי וההמוני שעשוי להיווצר באם מרבית חברת המהגרים תהיה ללא עבודה וללא אמצעי פרנסה“.

"על פי היהדות ישנה חובה לנהוג במוסריות כלפי המסתננים והפליטים, בד בבד בשמירה על? האינטרסים הביטחוניים והרוחניים של החברה הישראלית העומדים במעלה ראשונה. אסור שהטיפול באנשים אלו ייפול על כתפי האוכלוסיות החלשות, כפי שקורה היום. זהו מצב בלתי מוסרי וחייבים לתקנו" נכתב בנייר העמדה.

בסיכום הדברים קוראים רבני “בית הלל“ לממשלה לטפל בנושא המהגרים באופן דחוף ובצורה כוללת אשר מסכנת את עתידה של החברה הישראלית וזהותה. באופן פרקטי מציעים רבני בית הלל להקים ועדה ממשלתית שתעסוק בסוגיית המסתננים. "יש חובה מוסרית לדאוג לרווחתם של תושבי המדינה בצמצום נוכחותם של המהגרים בישראל. ברם, הפתרון חייב להיעשות בדרך מוסרית והומניטארית ולא בצורה של גירוש מסיבי".