נרכשה בידי גוגל, אך תמשיך לפעול בנפרד. וייז
נרכשה בידי גוגל, אך תמשיך לפעול בנפרד. וייז וייז

הסגה סביב גוגל ורכישת וייז לא גוועת. אולי ההפך. פתיחת החקירה של המשרד לסחר הוגן (OTF) הבריטי ממשיכה להכות גלים. בעקבות כך החליטה גוגל לצאת בהכרזה ממנה עולה במפורש שהיא אינה מתכוונת לבצע בקרוב כל שינוי במעמדה העצמאי של חברת הניווט הישראלית אותה רכשה. מכיוון שכך, אליבא דה גוגל, שתי החברות ימשיכו בפועל להתחרות בשוק הניווט זו בזו.

כפי שדיווחנו, המשרד לסחר הוגן רוצה לבדוק האם היא רכישת וייז בידי גוגל אינה גורמת ליצירת מונופול בתחום יישומי ומערכות הניווט.

במכתב בן מספר עמודים שנשלח לוועדה, גוגל מתחייבת שבמשך תקופת הבדיקה היא, אלא אם תקבל אישור מראש ה-OFT, לא תבצע כל פעולה שתוביל לשילוב בין העסקים של גוגל לאלו של וייז, ואפילו לא באופן חלקי. כמו כן היא לא תפגע ביכולת של כל אחד מהגופים להתמודד בשוק יישומי הניווט באופן עצמאי לחלוטין בשווקים השונים.

וייז, לפחות בינתיים, תשמור על הזהות העצמאית שלה, החל בלוגו והחל במחלקות שיווק, מכירות והנהלה נפרדות. בנוסף מתחייבת גוגל שלא לבצע שינויים בצוות הראשי והמבנה הארגוני של וייז וגוגל במהלך תקופת הבדיקה, להוציא מקרים שידווחו בהתאם לנסיבות ל-OTF.