עליזה לביא
עליזה לביא צילום: פלאש 90

ועדת השרים לחקיקה צפויה לאשר ביום א' את הצעת החוק לשכר שווה לעובדת ולעובד - פיצויים בשל נזק שאינו ממוני ונגישות למידע מהמעסיק, של יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ח"כ ד"ר עליזה לביא.

ההצעה מבקשת להוסיף לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד סעיף שמאפשר פיצוי בגין נזק לא ממוני במקרים של הפלייה, בנוסח דומה לנוסח המופיע בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, זאת מעצם  הפגיעה בכבודה ובמעמדה המקצועי של העובדת נוכח הפלייה.

הצעת החוק היא פרי יוזמה משותפת של פרויקט שוות ערך לקידום שכר שווה בישראל בו חברים: שתיל, שדולת הנשים בישראל, מרכז אדווה ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה.

"חוק שכר שווה שמטרתו להבטיח שכר שווה לעובדת ולעובד, נחל למעשה כישלון השב ומתגלה לנו בכל בדיקה בשטח - נשים מרוויחות בחודש, בממוצע, 66% מהכנסתם החודשית של הגברים", אומרת ח"כ ד"ר עליזה לביא, "ניסיונות לכמת את הפגיעה שבאפליה בערכים ממוניים כשלו ותביעות שהוגשו התקשו להשיג נתונים על מנת להוכיח את הנזק הכספי שיבטיח פיצויים לעובדות נפגעות".

לאור זאת נדרש לדבריה "תיקון לחוק שיאפשר לעובדות מופלות לקבל את הפיצוי המגיע להן. גם כיום עובדת מופלה רשאית לתבוע פיצוי מן המעסיק, אבל האפשרות לתבוע גם בגין נזק לא ממוני, כלומר על הפגיעה בכבודה ובמעמדה המקצועי, תרחיב את האפשרויות לפצות עובדות מופלות, תרתיע מעסיקים מאפליה כזו ותגביר את המודעות הציבורית למשמעותה של אפליה ולהשלכותיה החברתיות".