הוועדה לפניות הציבור בראשות ח"כ קול קיימה הבוקר (שני) דיון בעניין הכשלים בהליך סבסוד מעונות יום וצהרונים לאימהות עובדות ולומדות.

בוועדה צויין כי במשך שנים התעלמה המדינה מהצורך בעידוד אימהות להמשיך את לימודיהם המקצועיים והאקדמיים, במקביל להשתלבותן בשוק העבודה, עד לשינוי תפיסה שנתקבל לפני כשנתיים, אך גם הוא אינו מספק.

גם היום, נשים אשר בחרו להשתלב בשוק העבודה וגם להמשיך ולהשתלם בלמידה, נמצאות בתחתית סולם דרגות הסבסוד ולרוב אינן זכאיות להנחות במעונות היום והצהרונים. אימהות אלו נושאות בשלוש משרות, השקופות לעיתים בעיני המדינה- הן עובדות, לומדות, ורובן כולן, ללא תגמול ראוי, נושאות באחריות עיקרית על התא המשפחתי.

ח"כ עדי קול אמרה כי "מדינת ישראל נמצאת במקום נמוך ביותר במדד הפריון התעסקותי ביחס למדינות המפותחות, והקשר בין השכלה ולמידה לפריון תעסוקתי הוכח זה מכבר באינספור מחקרים. כיושבת ראש השדולה ללמידה לאורך החיים, אני רואה צורך עקרוני בקריאה של המדינה לאימהות עובדות להמשיך ולהתפתח – כתנאי הכרחי לשילוב אמיתי ומשמעותי של נשים בשוק העבודה. למידה היא תנאי לפרנסה גבוהה יותר, מובילה בהמשך ללמידה של הילדים, ומקדמת את איכות העובדים במשק. האין זה אינטרס מובהק של המדינה ככלל ושל משרד הכלכלה בפרט להבין כי למידה היא אינטרס לאומי?".

הדירוג הקיים כיום במשרד הכלכלה בכל הנוגע לסבסוד מעונות יום וצהרונים לנשים עובדות, מעודד נשים להשתלב במעגל התעסוקה, אך אינו מקל בתנאי הדירוג על נשים הבוחרות ללמוד במקביל לעבודתן. כך למשל, נקבע על פי התקנות כי על אישה לעבוד לפחות 24 שעות שבועיות על מנת לקבל את הסבסוד. במידה והאישה בוחרת גם ללמוד במקביל, לא מופחתת כמות שעות המינימום לעבודה בשבוע אלא שעות הלימודים רק מתווספות לקיים ממילא. אם כך, כיום אין כלל תמריצים לנשים לעבוד וללמוד, ואף לא הקלה בעול.

כיום, מעטות המשרות אליהן אפשר להתקבל ללא תואר שני. ח"כ קול אמרה כי על התקנות לפיהן פועל משרד הכלכלה להיות מותאמות לשינויים התמידיים הפועלים במשק העבודה ולהביאן לידי ביטוי בפועל. לא יתכן כי המדינה לא תעודד, כאינטרס לאומי, נשים ללמידה לתואר שני והתפתחות מקצועית.

עוד עלה בדיון כשל בירוקרטי חמור, לפיו עיכוב בירוקרטי ברישום הילדים במערכת, גורם לדחיית התשלום למטפלות ועיכוב בהעברת המענק להורים. להורים רבים המעבירים את בקשתם באיחור, נשללת מקדמת התשלום בעבור החודשיים הראשונים לשנת הלימודים, ובשל כך מתעכב גם התשלום למטפלות שכן הדיווח למשרד הכלכלה אודות מספר הילדים מתעכב גם הוא.  ח"כ קול דרשה כי יובא פתרון לנוהל הביורוקרטי עד לישיבת המעקב בנושא בחודש הבא. עוד הוסיפה: "לא יתכן כי הילדים יהיו אלה שייענשו בגלל שההורים התרשלו באופן מילוי הטפסים. אין זה מתקבל על הדעת שעיכוב בירוקרטי יהווה עילה לעיכוב העברת התשלומים הראשונים למטפלות. זו הלנת שכר שאינה מתקבלת על הדעת ופוגעת באוכלוסיות המוחלשות ביותר במדינה".