אלעד: תמיכה ספרדית בפרוש

הרב בן דוד כתב כי מאז ומעולם נהג על פי הדרכתם של גדולי ישראל, "ובטוחים אנו שצדיק גוזר והקב"ה מקיים", תוך שהוא מוסיף את חתימתו.

חיים לב - ערוץ 7 , י"ז בחשון תשע"ד

אלעד
אלעד
אתר העירייה

קולות מהזרם הספרדי באלעד לטובתו של פרוש.

הרב אליעזר בן דוד, רב קהילת "אור האמת" באלעד, חתם על מסמך תמיכה במועמדותו של ישראל פרוש, מועמדה של יהדות התורה, לראשות העיר אלעד.

התמיכה בפרוש הגיעה לאחר פנייה של הרבנים הליטאיים שביקשוהו כי למרות שבדרך כלל אינו נוהג להתערב בבחירות, הפעם ישנה ממנהגו ויביע עמדתו.

"מאחר והרבה גופי תורה תלוין בבחירות אלו, ויש בהן ממש אפשרות לשנות את כל העיר לטובה", ביקשו הרבנים הליטאיים, "הפעם זה שונה, וע"כ יורה לנשמעים לו לפעול ולהפעיל למען המועמד הר' ישראל פרוש שיחי'".

הרב בן דוד הוסיף על המכתב כי מאז ומעולם נהג על פי הדרכתם של גדולי ישראל, "ובטוחים אנו שצדיק גוזר והקב"ה מקיים", תוך שהוא מוסיף את חתימתו.

הרב בן דוד הוא רב קהילת 'אור האמת' באלעד המחזיקה מוסדות בהם לומדים אלפי תלמידים, בבתי ספר, תלמודי תורה ישיבות וכוללי אברכים.

בסביבת פרוש טוענים כי מדובר בתמיכה המעצימה את היתרון של מועמד יהדות התורה על פניו של מועמד ש"ס צוריאל קריספל. מאידך במטה קריספל טענו כי קריספל זכה לברכת הרב.

"צוריאל ויקטור קריספל היה אצלו ערב עזיבתו את ארץ הקודש, ובירכו להצלחה במערכה. הרב ביקש ממנו לחדש את ימיו כקדם ולחזור לחברותא איתו כפי שנהגו בקדנציה בה היה קריספל ראש המועצה", אמרו.