מי אחראי? עמק ססגון
מי אחראי? עמק ססגון צילום: דב גרינבלט - החברה להגנת הטבע

למעלה מ- 30 ארגוני שמאל וסביבה, בהם התנועה לאיכות השלטון, האגודה לזכויות האזרח והחברה להגנת הטבע פנו היום (ב) בבהילות אל היועץ המשפטי לממשלה.

הארגונים דורשים מהיועמ"ש להורות לפרקליטות שלא לפעול לקידום תביעות פיצויים נגד אזרחים וארגונים בגין פעילותם למען מה שהם מגדירים "האינטרס הציבורי".

המכתב בא על רקע התביעה שהגיש היזם יואב איגרא נגד הוועדה המחוזית דרום.

בהודעה לבית המשפט מטעם פרקליטות מחוז דרום, נטען כי את האחריות לפיצוי היזם, ככל שתימצא כזו, יש להטיל על הארגונים הסביבתיים, 'אדם טבע ודין' והעמותה להצלת עמק ססגון, לאחר שבית המשפט המחוזי קיבל את עתירתם בנוגע לתכנית, באופן שעיכב את המיזם התיירותי של היזם.

במכתב מביעים ראשי הארגונים דאגה רבה ומציינים כי מדובר באיום חמור כלפי הזכות הבסיסית של אזרחים מן השורה וארגונים לפנות לערכאות משפטיות בנושאים הקשורים לטובת הציבור:  "אין זה סביר, שעותר ציבורי תם לב, נוכח הפרת חוק בה נתקל, ייאלץ להביא בחשבון גם את האפשרות שאם יתלונן או יפנה לערכאות הוא ימצא עצמו מתמודד עם תביעות נזיקין בשל עצם חשיפת אי החוקיות במעשי הרשות השלטונית ובשל ניסיונו הלגיטימי להביא להקפדה על מינהל תקין ושמירה על שלטון החוק ועל זכויות האדם. בנסיבות אלו, התובענה שהגישה הפרקליטות מסבה פגיעה של ממש בזכות הגישה לערכאות, בשלטון החוק, במאבק למען זכויות האדם ובהשתתפות פעילה של אזרחים בהליך הדמוקרטי. אלה הם ערכים ואינטרסים ראשונים במעלה, שעל המדינה לשמר ולקדם".

עוד נכתב בפנייה ליועץ המשפטי, כי "אף שאין לעלות על הדעת שבתי המשפט יתנו יד לתביעות מסוג זה...עצם הפעולה של הגשת תביעה כפי שנעשה במקרה הנדון היא בעלת מאפייני השתקה ("SLAPP"), המדכאת מעורבות ציבורית ופוגעת בחופש הביטוי".

הארגונים מסכמים בקריאה מפורשת: "מן הראוי שתמנע מהמדינה להגיש תביעות סרק מעין אלה ואף תתייצב בבתי המשפט כל אימת שמאן דהוא אחר ינסה לנקוט בדרך זו".