גיל הנישואין יעלה ל-18

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק העלאת גיל הנישואין ל-18. חברי הכנסת החרדים זעמו על החוק.

חזקי ברוך , א' בכסלו תשע"ד

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק גיל הנישואין של ח"כ יריב לוין (הליכוד ביתנו) וקבוצת ח"כים. 

הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה כבר בכנסת ה-18. מליאת הכנסת אישרה להחיל דין רציפות על הצעת החוק.

הצעת החוק נועדה למנוע נישואין בגיל צעיר, כאשר הנער/ה אינם בשלים לקבל החלטה שתשפיע על מהלך חייהם ולעיתים החלטה שאינה מרצונם החופשי.

החוק הקיים קובע כי אדם (גבר ואישה) יכולים להינשא מהגיעם לגיל 17. בית המשפט מוסמך להתיר לקטינים להינשא, אף בגיל צעיר יותר מהגיל החוקי. החוק אינו מגביל את גיל הנישואין המינימאלי. נישואין בגיל צעיר ללא היתר בית המשפט, הינה עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר.

לפי הצעת החוק שאושרה סופית, יועלה גיל הנישואין ל-18 שנים, ובנסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין או הקטינה או במקרה של היריון או לידה, רשאי בית המשפט לענייני משפחה להתיר נישואין אף בטרם מלאו לקטין או לקטינה 16 שנים. בכל מקרה לא ייתן בית המשפט היתר כאמור לפני ששמע את הנער או הנערה שאת נישואיהם הוא מתבקש להתיר, ולגבי קטינים שמלאו להם 16 שנים אך טרם מלאו להם 17 שנים, רק לאחר שקיבל תסקיר מעובד סוציאלי שמונה על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים.

בנוסף, נקבע כי אחת לשנה ידווחו שר המשפטים, שר הפנים, השר לשירותי דת והשר לביטחון פנים לוועדת החוקה, חוק ומשפט, בעניינים הקשורים לנישואי קטינים, וביניהם, מספר הבקשות שהוגשו לבית המשפט ומתוכן מספר הבקשות שהתקבלו למתן היתר נישואין, מספר כתבי האישום שהוגשו, מספר הקטינים שנרשמו במשרד הפנים, מספר התלונות שהגיש משרד הפנים למשטרה על השאת קטינים ועוד.

ח"כ משה גפני (יהדות התורה) ביקר את החוק באופן חריף וטען כי קיימת פגיעה בזכויות של הציבור החרדי שיש בו נישואין בגיל מוקדם מ- 18. "בני 17 רשאים לבחור לרשות המקומית. סומכים עליהם בבחירות דמוקרטיות ולא סומכים עליהם לנישואין?", שאל ח"כ גפני. "אם היינו מציעים הצעת חוק כזאת היו צועקים שאנחנו לא דמוקרטים", אמר ח"כ גפני. "אתם פנאטים. אי אפשר להסביר לכם שום דבר. אתם צבועים", אמר ח"כ גפני.

ח"כ מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה): "כנסת הזויה. בשבוע אחד בחוק הגיור, בשבוע אחר בחוק חיים משותפים, שום בעיות אין למדינה הזו, לא התגברות האלימות, הנוער המשתכר, בעיות אמתיות. החוק הזה בא לומר שהדמוקרטיה היא רק דמוקרטיה במרכאות".

ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה): "כבר דיברו על צביעות חופש הפרט. כמה שעות דיברו כלי התקשורת הדמוקרטיים על כך שאי אפשר לקבוע איזה פקיד ייתן לך דרכון? אם היינו מציעים הצעה כזו היו רועדים, מה פתאום להתערב בחיים האישיים. פה, כשמישהו רוצה להתחתן מתחת לגיל 17 יתערבו לו? איזו חוצפה. אם יש מקרה שעובדת סוציאלית יודעת שיש בעיה, אז יאסרו אבל לא הכללה כזו לכל העם.

יש עכשיו אופנסיבה שהרפורמים משלמים להעביר חוקים שיעקרו את הצביון היהודי מישראל. רוב האזרחים רוצים חתונה ובר מצווה יהודית. בשביל מי עוקרים? בשביל שייח' באדר. מי שמחלל את הכותל המערבי אין לו זכויות בהר הבית. יהודים לא עולים אליו מפני קדושתו. נשות הכותל באות לעשות ריב ומדון. זה הפך למוקד ויכוח ואלימות. מה זה עושה למדינה? זה מראה שהיא לא יכולה לשמור על המקומות הקדושים. הכותל אמור להיות מאחד וכאן הורסים את יסודות הקיום. כשמנסרים את הענף היהודי התורני יבוא הנכד של שייח באדר וידרוש את חלקו בבניין הזה שלטענתו הוקם על אדמתו."

ח"כ זהבה גלאון תמכה במציעי החוק ואמרה כי כולם יודעים שיש עדות שמשיאות את הבנות בגיל 14 ורושמים את הנישואין רק בגיל 17. היא אמרה שיש לבנות זכות ללימודים והן זכאיות להינשא רק בגיל מאוחר יותר. "החוק הוא לכבודה של הכנסת ולכבוד חברי הכנסת המציעים. חיכינו לחוק הזה מעל לעשור".