מינוי קרנית פלוג לנגידה
מינוי קרנית פלוג לנגידה עמוס בן גרשום, לע"מ

נשיא המדינה, שמעון פרס, העניק הערב (רביעי) את כתב המינוי הרשמי לנגידת בנק-ישראל הנכנסת, ד"ר קרנית פלוג, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ובמעמד שר האוצר יאיר לפיד.

בנאומו בירך הנשיא את ד"ר פלוג על הישגיה ועל מינויה ואמר: "האחריות העליונה לניהול המדיניות המוניטארית הופקדה בידיך המיומנות. והן מלוות בתחושת אמון עמוקה כלפיך בהכרה בכישוריך. במומחיותך, בניסיונך, ובחוכמתך. כל מסלולך האקדמי והמקצועי הֶעשיר והפורה רצוף הצטיינות וזיכה אותך בהערכה רבה לתבונתך ולסגולותיך. הוכחת שאת מחוננת בתפיסה מבריקה של המקרו והמיקרו, כאחת. זוהי תפיסה חיונית של עולם שמעולם לא היה גלובלי כל כך, ושל הפרט שמעולם לא היה אינדיבידואלי כל כך".

"אני מאמין שתנהיגי את בנק ישראל באחריות עליונה וביד מנוסה, ברוחב-דעת המאפשר הבנה גלובלית, ותפיסה פרטנית של צורכי המדינה, המשק והחברה. לישראל אסור לעצום עיניים, כאשר מאות אלפי ילדים סובלים מעוני וממחסור במזון. אני מאמין שתחת ידך ימשיך בנק ישראל לנהל מדיניות מוניטארית שתקפיד על יציבות מחירים, תעודד צמיחה, תוך יציבות המערכת הבנקאית והפיננסית".

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא גם הוא דברים במהלך הטקס ואמר, "לישראל יש אתגרים גדולים אך עתיד מזהיר, אנחנו נבדלים בכלכלה העולמית, אנחנו לא יכולים להתנתק ממנה אבל אנחנו יכולים להצטיין בתוכה ואנחנו עושים זאת, ונמשיך לעשות זאת. נמשיך את הצמיחה, נמשיך לשמור על האבטלה הנמוכה שהיא חריגה היום בעולם המערבי, ובכלכלה העולמית בכלל, וזה לא דבר של מה בכך כי למדינת ישראל יש צרכים כבירים, כמו של שתי מעצמות".

הנגידה הנכנסת, קרנית פלוג, אמרה כי "מטרות רבות וחשובות ניצבות בפני המשק ובפני בנק ישראל – שהינו  אחד המוסדות החשובים במשק. החוק החדש מגדיר את מטרותיו ותפקידיו באופן ברור וחד משמעי. המטרה העיקרית של הבנק הנה לשמור על יציבות המחירים".

"בשנים האחרונות מטרה זו מושגת בדרך כלל, אולם אל לנו לראות זאת כדבר של מה בכך. כולנו זוכרים היטב את ההשלכות של אינפלציה גבוהה על המשק הישראלי. בנק ישראל ימשיך לשמור על יעד האינפלציה, ולא פחות חשוב מכך, על אמון הציבור במחויבות הבנק ליציבות המחירים. הספרות הכלכלית והניסיון ההיסטורי מראים, שבטווח הארוך יציבות המחירים היא תנאי הכרחי למשק משגשג וצומח. בהינתן יציבות המחירים, מגדיר החוק את המטרות הנוספות של בנק ישראל – לתמוך במדיניות הכלכלית של הממשלה וביציבות המערכת הפיננסית".

פלוג ציינה כי על בנק ישראל למצוא את הדרכים להגדיל את קצב הצמיחה של הפריון במשק הישראלי, "העובד הישראלי טומן בחובו פוטנציאל גדול, אולם התוצר לעובד אינו מצליח להדביק את זה של המשקים המפותחים ביותר, וכתוצאה מכך המשק אינו מצליח לאפשר לאזרחים רמת חיים כמו זו של אזרחי המדינות המתקדמות ביותר. עלינו למצוא את הדרך להגדיל את האטרקטיביות של ההשקעה במשק ולהגדיל את מלאי ההון; לשפר את הסביבה התחרותית בה פועל המגזר העסקי, ולהקטין את הנטל הבירוקרטי. עלינו להמשיך במאמץ להגביר את ההשתתפות בתעסוקה של אותם מגזרים המתאפיינים, עדיין, בשיעורי תעסוקה נמוכים. המגמות הדמוגרפיות הצפויות אינן תומכות בקצב צמיחה גבוה בשנים הבאות, ויהיה עלינו לפעול לקיזוז השפעתן של אותן מגמות על הצמיחה כדי להמשיך לצמוח בקצב משביע רצון".

"בשנים האחרונות, עלתה לראש סדר היום הציבורי גם סוגיית יוקר המחיה. בחלקה, היא קשורה לנושאים אותם כבר הזכרתי. השיפור בפריון ובקצב הצמיחה יביא אתו, בהכרח, גם שיפור בכוח הקנייה של העובד הישראלי, בפרט אם הצמיחה תתחלק בצורה שוויונית יותר. בחלקה האחר, קשורה סוגיית יוקר המחייה למבנה המשקי, למידת התחרותיות ולרמת הריכוזיות של המשק. עלינו להמשיך ולחתור למשק עם סביבה תחרותית, שבה יכול כל יצרן להסתמך על יתרונותיו היחסיים ולהציע את המוצרים והשירותים הטובים ביותר, ושבה לכל צרכן יש גישה ויכולת לבחור במוצר ובשירות הזולים והמתאימים לו. בשנים האחרונות היינו עדים לרפורמות חשובות בתחום זה, ועלינו להמשיך ולבצע רפורמות שיפחיתו את הריכוזיות ויגבירו את התחרות. גם במגזר הבנקאות מתרחשים שינויים המגדילים את מידת התחרותיות ואת יכולתו של הצרכן להשוות ולבחור בשירות הטוב ביותר והזול ביותר. לצד שינויים אלה חשוב להמשיך את צעדי התייעלות של המערכת הבנקאית, כך שהגברת התחרותיות תתרחש תוך שמירה על יציבות המערכת - יציבות שהנה תנאי הכרחי לקיומו של משק צומח ומשגשג".

"מחירי הדיור עלו בשנים האחרונות בקצב מואץ והיוו גם הם מרכיב משמעותי בעליית יוקר המחיה. בנק ישראל, במסגרת הייעוץ הכלכלי לממשלה, מסייע באבחון החסמים ובהמלצות למדיניות הנדרשת לצורך הגדלת היצע הדיור, בקצב שיוכל לענות על הביקוש. במסגרת קביעת המדיניות המוניטרית, ואחריותו על היציבות הפיננסית ויציבות המערכת הבנקאית, מתמודד בנק ישראל עם ההשלכות של סביבת ריבית נמוכה, הנגזרת במידה רבה מהמדיניות המוניטרית הננקטת במשקים הגדולים בעולם. הצעדים הרגולטוריים בהם נקט בנק ישראל סייעו להפחית את הסיכון, אליו נחשפים הן הלווים והן המערכת הבנקאית. בסופו של דבר, הפתרון יצטרך לבוא מהתאמת היצע הדירות לביקוש הבסיסי לשירותי דיור, ויש לקוות שהצעדים הננקטים כעת על ידי הממשלה בתחום זה יישאו פרי".

שר האוצר, יאיר לפיד, אמר לפלוג כי "שנינו הינו רוצים לראות שער שקל חלש יותר", אמר לפיד, "על מנת לעודד את הייצוא והתעשייה המקומית. מפני שאם השקל החזק יפגע בתחרויות ובייצוא יהיה קשה מאוד להחזיר את הגלגל אחורה ולהיכנס שוב לשווקים שנאבד".

לפיד ציין כי עליו ועל הנגידה לעבוד יחד "כדי לעודד את התחרותיות בסקטור הבנקאי ולהוריד את עמלות הבנקים. יציבות זה דבר חשוב, אבל גם תחרותיות זה דבר חשוב והציבור משלם יותר מדי על השירותים הבנקאיים שהוא מקבל".