בוטלה הרשעת המדליפה של הבגרות במתמטיקה

שופט בימ"ש השלום בחיפה ביטל את הרשעתה של רחל קדם - מורה למתמטיקה, שהורשעה בהדלפת בחינות הבגרות של מועד קיץ תש"ע.

אבי חיים , ז' בטבת תשע"ד

בוטלה הרשעת המדליפה של הבגרות במתמטיקה-ערוץ 7
מבחן בגרות
פלאש 90

שופט בימ"ש השלום בחיפה, ד"ר זאיד פלאח, החליט לבטל את הרשעתה של רחל קדם מחיפה, מורה למתמטיקה, שהורשעה בהדלפת בחינות הבגרות של מועד קיץ תש"ע.

על פי כתב האישום המתוקן, קדם מונתה כחברה בוועדה לעריכת שאלונים לבחינת הבגרות במתמטיקה במועד קיץ תש"ע וחתמה על התחייבות שלא לפעול לפרסום כל חומר שהוא הנוגע לשאלונים שהשתתפה בהכנתם, וכן חתמה על הצהרה לשמירת סודיות, ובין היתר התחייבה לפעול בהתאם להוראות שמירת הסודיות הקבועות בחוק.

סמוך לאחר מינויה לוועדה פנתה הנאשמת למכרה ארז כהן, שעסק אף הוא בהוראת מתמטיקה, והיה בעל חברה לכתיבת ספרי הכנה לבגרות, והכין תלמידים לבחינות הבגרות במתמטיקה במסגרת בית ספר אנקורי בחיפה וסיפרה לו אודות חברותה בוועדה ובקשה את עזרתו בחיבור השאלות לשאלונים, תוך שהיא מזהירה אותו לבל ייוודע דבר פנייתה אליו.

ארז נענה לבקשת הנאשמת, סייע לה בחיבור השאלות , הבטיח לה לשמור על סודיות, ובהמשך העבירה הנאשמת את השאלות שחיברה בסיועו , לידי רכזת הוועדה ובהסתמך על כך גובשה טיוטה סופית של השאלונים שירכיבו את בחינת הבגרות במועדים א' ו-ב' בקיץ תש"ע. לאחר שנתקבלו הערות חברי הוועדה לשאלונים, קבלה הנאשמת את הערותיו להם. כן העבירה הנאשמת לידי ארז את מקבץ השאלונים שהיו ברשותה, בצירוף פתרונות לשאלות, על מנת שיחזיקם בזמן שהותה בחו"ל וידעה כי הוא מחזיקם גם במחשבו האישי.

מספר שבועות לפני מועד א' של בחינות הבגרות במתמטיקה העביר ארז למכרו האישי וזה העביר את הבחינה לחברו וביקש ממנו לאתר תלמידים המעוניינים לקבלו בתמורה לתשלום כספי. 

בתאריך 23.5.2010, ולאחר הדפסת שאלוני בחינת הבגרות והעברתם לסניפי הדואר השונים, וטרם הפצתם לבתי הספר עצמם, נודע למשרד החינוך כי השאלות המופיעות בשאלון 35004 הודלפו. בשל זהות השאלון שהודלף עם שאלון אחר, ובשל החשש ששאלונים נוספים הודלפו, החליטו במשרד החינוך לאסוף את כל השאלונים ולהחזירם למדפיס הממשלתי. וכל השאלונים של כל בחינות הבגרות במתמטיקה, בכל הרמות, הוחלפו בחדשים, והופצו מחדש לבתי הספר השונים, דבר שגרם הוצאות כספיות גבוהות למדינה.

שרות המבחן שהגיש תסקירו המליץ על ביטול הרשעת הנאשמת, ולהטיל עליה צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 250 שעות.

השופט ד"ר פלאח ציין כי מעשי הנאשמת פגעו בטוהר בחינות הבגרות, בשוויון שבגישת תלמידים לאותן בחינות, ובמעמדו של המורה, ומידת הפגיעה באותם ערכים מוגנים היא בינונית, "המורה מופקד על חינוך הדורות הבאים, ועליו לשמש כאות ודוגמא למקצועיות, למחויבות ולמסירות, ולעמוד באמות מידה גבוהות של ערכיות, יושר ותרבות. הדלפת שאלוני בחינות הבגרות למכרה של הנאשמת, יצרה גלגל שלג, שהתגלגל וגדל לממדים גדולים, עד לביטול השאלונים והחלפתם באחרים, ועלויות ניכרות למשרד החינוך".

עוד ציין השופט כי התרשם מהנאשמת, שהיא אכן פעלה שלא מתוך כוונה להגיע לתוצאות אליהן הגיעה הפרשייה בסופו של דבר, אלא במטרה לסייע לה בתפקידה בחיבור שאלות לבחינות הבגרות, ולהצליח במשימה שהוטלה על כתפיה. השופט שוכנע , שהנאשמת לא התכוונה במעשיה להעשיר את כיסה ע"י הדלפת השאלונים, אך יחד עם זאת, תוצאות מעשיה הסבו נזק כלכלי ותדמיתי למשרד החינוך, וזאת בעיקר בשל התנהלות ארז.

השופט פלאח ציין בין היתר כי הימנעות מהרשעה משמעותה העמדת עניינו האישי של הנאשם אל מול האינטרס הציבורי שבהליך הפלילי המתנהל נגדו, ועריכת איזון מתאים בין השניים, וכי שוכנע, שהנאשמת הייתה מובילה בתחום הוראת המתמטיקה, ועובדה שמשרד החינוך הטיל עליה את המשימה הקשה של חיבור שאלונים לבחינות הבגרות במקצוע זה. עוד שוכנע, שהנאשמת הייתה מורה תומכת, רגועה, קשובה לתלמידיה ולצרכיהם, ערכית ונעימה, כמפורט במכתבי ההמלצות מתלמידיה, והיא ניהלה למעשה אורח חיים נורמטיבי, עד להסתבכותה בפרשייה זו.

כתוצאה מההליך הפלילי נגדה, נאלצה הנאשמת לסיים את תפקידה כמורה בשלב מוקדם ובבושת פנים ובעלבון, וניסיונותיה להשתלב במעגל העבודה עלו בתוהו, לאור הרשעתה הצפויה. היא אף ניתקה את קשריה החברתיים בשל תחושת הבושה, והביעה קושי בהתמודדות עם ההליך הפלילי המנוהל נגדה. עברה הפלילי נקי לחלוטין, היא הודתה מיד בכל המיוחס לה, לאחר תיקון כתב האישום, והשופט ראה בהודאתה כהבנה לאיסור שבמעשיה, וכהבטחה שמעשים כאלה לא יישנו בעתיד. כן קיבל השופט גם את החרטה שהביעה בפניו, ככנה ואמיתית , כדברי אמת וכמעידה חד פעמית.

השופט פלאח הוסיף כי חלקה של הנאשמת בפרשייה זו אינו גדול – אמנם בלעדיה לא היו השאלונים מגיעים לגורמים אליהם הגיעו, אך מדובר בהתנהגות שנבעה, ככל הנראה, מכך שהיא סמכה על ארז, ובטחונה שיעשה כדבריה ולא יספר לאיש אודות הסיוע שנתן לה, ולבטח לא יעביר לאיש את השאלונים.

השופט הבהיר כי בנסיבות מתחם הענישה ההולם את מעשי הנאשמת נע בין הימנעות מהרשעה ועד למאסר בפועל למשך 8 חודשים וכי שוכנע , שהעבירות בהן הורשעה מאפשרות הימנעות מהרשעתה. עוד ציין השופט כי היא מצויה בהליך שיקומי, כולל טיפול פסיכולוגי, והותרת הרשעתה עלול להוביל לסגירת מעגל הפרנסה בפניה – תוצאה קשה ביותר, שבנסיבות מקרה מיוחד זה יש להימנע ממנה.