על המשמעות החינוכית של צום עשרה בטבת

צום עשרה בטבת נקבע כ'יום הקדיש הכללי', אך לא נכון להפוך אותו ליום נוסף בו מביאים שיחה על השואה. הרב גודמן על הקשר בין האירועים.

ערוץ 7 , ז' בטבת תשע"ד

הרב יונה גודמן
הרב יונה גודמן
בית מדרש ישיבתי

הרב יונה גודמן טוען שניתן למצוא קשר בין חנוכה ובין עשרה בטבת.

לדבריו, אמנם בדורנו צום עשרה בטבת נקבע גם כ'יום הקדיש הכללי' לנספי השואה שאין יודעים את יום פטירתם, אך לא נכון להפוך את היום רק ליום נוסף בו מביאים שיחה על השואה.

חז"ל כבר לימדו אותנו שיש ביום זה מקום לחשבון נפש על שלושה תחומים שונים, ואחד מהם הוא תרגום התורה ליוונית.

במבט ראשון, כך לדברי הרב יונה, בחנוכה קמנו להילחם נגד חדירה של תרבות יוון פנימה, לתוכנו. בחנוכה נלחמנו נגד ההתייוונות ואילו בעשרה בטבת אנו דנים באירוע הפוך, בו הוצאנו את התורה החוצה ותרגמנו אותה ליוונית. הוא מציע לשאול את עצמינו ואת ילדינו מה בדיוק הבעיה בהפצת התורה לעמים, ומה כה רע בתרגום התורה ליוונית, עד שזה נהפך לאחת מסיבות הצום. הרי לכאורה, עלינו להיות אור לגויים, ולהמשיך לצעוד אל עבר גאולת העולם כולו, ומה רע בהפצת בשורתנו גם לאומות העולם?

הרב יונה מציע לראות בתרגום התורה ליוונית שני מסרים חינוכיים אקטואליים, שראויים לחשבון נפש מחודש – עם עצמינו ועם ילדינו – דווקא בימינו. ראשית, בעקבות דברי הראי"ה זצ"ל, הוא מסביר שבני אותו דור לא ידעו להבחין בין תחומים בהם מותר להיות בדיאלוג עם תרבות זרה ובין תחומים בהם נדרשים אנו להיות נאמנים לייחודנו הפנימי. "תרגום התורה ליוונית מבטא את אותו בלבול שגם חלק מילדינו מתמודדים איתו. המחשבה שגם בתחומים של תורה אפשר להתערבב עם מחשבות זרות ותרבויות זרות עדיין קיימת בתוכנו. יש גם בתוכנו לעתים סלט של תפיסות תורניות עם היבטים רדודים של תרבות הרחוב. עלינו, דווקא בדור שלנו, לעזור לילדינו להבין שאנו בעד פתיחות – לדברים כמו מדע וחכמה אנושית, אך ערכי חיים ותפיסות חיים עלינו לינוק רק מהתורה. זאת בבחינת ההדרכה הנצחית: חכמה בגוים – תאמין. תורה בגוים – אל תאמין".

התחום השני בו חושב הרב גודמן שחיוני ללמוד מתרגום התורה ליוונית על אתגרי דורנו, הוא ביחס לתחושה שאת התורה ניתן "לתרגם" ובעצם להוריד כדי שתהיה מובנת להמונים. לדבריו, "יש גם בתוכנו צעירים ואף מבוגרים שמרוב רצון לקרב את העם לתורה, הם בעצם מנסים לתרגם את התורה, לרדד אותה ולהפוך אותה לפופולארית על חשבון דרישות האמת שבה". לדעתו, הרצון להפיץ תורה ולקרב בין אנשים הוא מבורך, אך מצריך זהירות ובקרה רבה פן תבוא על חשבון התורה עצמה. יש לעמול כדי לסייע לילדינו לטפח עמדה נפשית של בטחון בדרך התורה, מתוך ענווה, מבלי צורך להוכיח לחברים אחרים כמה "גם אנחנו נאורים".