"נפתור את בעיית הילדים שאין להם מה לאכול "

מליאת הכנסת דחתה את הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד של הח"כים מופז וחסון. שר החינוך: "מסכים עם הבעיה, אך כרגע חסר התקציב לכך".

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ח' בטבת תשע"ד

השר שי פירון
השר שי פירון
פלאש 90

מליאת הכנסת דחתה היום (רביעי) את הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד של הח"כים שאול מופז וישראל חסון (קדימה). 28 ח"כים תמכו בהצעה ו-39 התנגדו לה.

שר החינוך, שי פירון, אמר כי הוא מסכים עם הבעיה, אך כרגע חסר התקציב לכך. הוא התחייב לפתור את הבעיה בשנה הקרובה.

ח"כ מופז אמר בתגובה: "הכסף נמצא אצלך במשרד ובמשרד האוצר. יש ברזרבות יותר משלושה מיליארד שקלים ובאוצר עוד 13 מיליארד. אין לך את הזכות לומר לילדים רעבים תמתינו שנה עד שאמצא את הכסף. מה שאמרת קודם זו התחמקות".

השר פירון הגיב לדבריו: "אם הגענו למצב בו דברים ברורים הם התחכמות כנראה יש בעיה בעברית. משרדי מסיים את שנת התקציב בניצול מלא של התקציב. אשמח שתגלה לי את הסוד איפה יש. אני חוזר ואומר כי אנחנו מחויבים לילדים שאין להם אוכל. נפתור זאת מהר ממה שאתה חושב. הכי מהר שאפשר. היית המספיק ממשלות שבהם היו ילדים רעבים והצלחת לתפקד. אנחנו באת לא יכולים להסתכל בעיניים של ילדים רעבים בניגוד לממשלות אחרות, באמת נעשה את זה".

הצעת החוק שנדחתה, נועדה להרחיב את מפעל ההזנה הקבוע כיום בחוק ארוחה יומית לתלמיד התשס"ה–2005, על ידי ביטול ההבחנה לצורך הזכאות לארוחה יומית, בין מוסדות חינוך שהוחל בהם יום חינוך ארוך, לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז–1997 לבין מוסדות בהם לא הוחל יום חינוך ארוך. כמו כן, הוצע להרחיב את מפעל ההזנה אף לתלמידי חטיבת הביניים, ולקבוע מנגנונים להעברת כספים להבטחת עמידת רשויות החינוך המקומיות בהוראות החוק, וניצול משאבי התקציב אשר מיועדים לביצועו.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "מוצע כי מפעל ההזנה יקיף כל מוסד בו מתקיימות 37 שעות לימוד שבועיות לפחות, בימים בהם מתקיימות לפחות 7 שעות לימוד. שכן זו כמות השעות המינימאלית הנדרשת לצורך זכאות לארוחה יומית אף כיום ולכן אין כל טעם מהותי להבחנה בין מוסד חינוך שהוחל בו יום חינוך ארוך, לבין כזה שלא הוחל בו – ובלבד שמתקיימים בו שעות הלימוד כאמור.

לפי הדין כיום, על רשות חינוך מקומית להשתתף במימון מפעל ההזנה בתחומה לפי שיעור שייקבע בהתאם לחוק. בשל מקרים שנודע עליהם לאחרונה שבהם רשות מקומית אינה עומדת בחובת השתתפותה מוצע לקבוע סנקציות, ולפיהן רשות מקומית שלא תעמוד בחובת ההשתתפות, תהיה המדינה רשאית שלא להעביר לה הקצבות וכן יופחת סכום ההשתתפות מהמענק – או מכל סכום אחר – אותו מקבלת הרשות המקומית מהמדינה".