לא תהיה אליבי. יחימוביץ'
לא תהיה אליבי. יחימוביץ' Flash 90

הודעתו של הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבת אור עציון, כי לא יפסיק את שיעוריו של הרב מוטי אלון בישיבתו, מעוררת את זעמה של ח"כ שלי יחימוביץ'.

במכתב ששיגרה יחימוביץ' לשר לביטחון הפנים ולשר החינוך היא מציינת, כי "כידוע לכם, הורשע הרב מוטי אלון בביצוע שתי עבירות של מעשה מגונה בכח בקטין, ונגזרו עליו שישה חודשי עבודות שירות וכן עונש מאסר על תנאי".

לדבריה, "לפי דיווחים שונים, הרב ממשיך ללמד ולהעביר שיעורים קבועים לתלמידים, בין היתר בישיבת "אור עציון" ובמקומות נוספים, ואף מתעתד להמשיך ולעשות זאת".

לאור זאת כותבת יחימוביץ' לשניים, "אבקש להסב את תשומת לבכם לתיקון חקיקה שיזמתי ואשר נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל ביום 23 לאוקטובר 2007, ואשר קובע מפורשות כי מוטי אלון מנוע חוקית מללמד. מדובר בתיקון מס' 4 לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (התשס"א-2001), הצעת חוק שכתבתי בשיתוף עם המועצה לשלום הילד, ועל פיה גם עברייני מין מורשעים שלא הוטל עליהם עונש מאסר לא יועסקו במוסד בו שוהים קטינים ו/או חסרי ישע".

יחימוביץ' קובעת, כי "המשך קיום שיעוריו של הרב אלון במוסדות חינוך מהווה כשל מוסרי וערכי לכשעצמו, לעג לשלטון החוק, מסר נורמטיבי קשה ומבלבל ביותר לתלמידים צעירים הנושאים עיניהם אל מי שזה עתה הורשע, ופגיעה נפשית בקרבנותיו בפרט ובקרבנות של עברות מין בכלל".