על ליב"ה ועל ריבה - הצעת צחוק

מה הקשר בין לימודי ליב"ה לבין ריבה? מה הפריע לח"כ קלדרון לראות? ובמה מבין פרופסור לרפואה? הצעת צחוק מערוץ הכנסת.

, כ"ג בטבת תשע"ד