שטחים נרחבים בסוריה נתונים תחת שליטה מלאה של הכוחות המורדים האוכפים חוק וסדר ואחראים על ניהול חיי היומיום.

ארגון ג'בהת אל-נוסרה המזוהה עם אל-קאעידה נחשב לאחד הכוחות הבולטים בקרב המורדים, ואנשיו מקימים תשתית שלטונית אזרחית החל משיטור ברחובות, עבור דרך הפעלת בתי משפט דתיים (שרעיים) וכלה בהקמת מערכת חינוך חדשה השמה דגש על ההיבט האסלאמי בתכנית הלימודים.

אחד מבתי ספר אלה הוקם בעיר דרעא בדרום סוריה. בבית הספר "מעהד אנסאר אל-אסלאם" לומדים כשלושים תלמידים בגילאים הנעים בין 10 ל-15. תכני הלימודים מתמקדים באמונת ייחודו של אללה, דרך חייו של מוחמד כמודל לחיקוי, מוסר על פי האסלאם וגם פעילות גופנית.

על קירות הכיתות תלויות כרזות עליהן נכתבו פסוקי קוראן, ובכללם הפסוק המשבח את הנופלים חלל בג'יהאד בדרכו של אללה, והמסביר כי חללים אלה אינם בבחינת "מתים", אלא הם "חיים" אצל אללה.

בסרטון וידאו שתיעד את הלימודים בבית הספר נראים התלמידים משננים פסוקי קוראן, קוראים יחדיו: "דרכנו היא דרך הג'יהאד" וסועדים יחדיו במזון המסופק ע"י בית הספר. אחד המורים בבית הספר הסביר, כי התלמידים לומדים כיצד להשתמש בנשק ועוברים הכשרה לקראת הפיכתם למוג'אהידין.