אושר: חישוב מס נפרד לבני זוג שעובדים יחד

על פי הצעת החוק כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה באותו העסק.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ז בטבת תשע"ד

אושר: חישוב מס נפרד לבני זוג שעובדים יחד-ערוץ 7
השכר עלה
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה.

הצעת החוק שאושרה סופית קובעת שלושה תיקונים עיקריים:

ראשית, החלפת ההסדר הקיים הקובע שניתן לבקש חישוב מס נפרד לבני זוג רק במצבים שבהם אין תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, באופן שבו יתאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, בהתקיים שלושה תנאים מצטברים.

שנית, ההצעה מבטלת את חישוב מס נפרד לבני זוג גם במצבים שבהם קיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם עד לתקרה של 48,960 ש"ח.

בנוסף, נקבעת סנקציה כלפי בני זוג שביקשו חישוב נפרד ונמצא שהם אינם זכאים לו, באופן שבו יוטל על בני הזוג קנס בשיעור של 30% מהגירעון שיווצר כתוצאה מהדיווח.

הצעת החוק תחול על הכנסה שהופקה מיום 1/1/2014 ואילך.

הצעת החוק שאושרה סופית, תכליתה לאפשר חישוב מס נפרד, למנוע פתיחה מחודשת של שומות מלפני 2008 ולבטל קנסות, ריבית והצמדה לבני זוג נישומים, שהסתמכו על פסיקות של ערכאות שונות בבית המשפט ולא שילמו מס מאוחד, כפי שהיה נהוג עד לאישור החוק הנוכחי.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי), אמר בסיום דיוני הוועדה: "היום תיקנו איוולת בת שנים רבות, שבה כפו על בני זוג חישוב מס מאוחד ולמעשה הגדירו את עבודת האישה כטפילה לעבודת הבעל, גישה מיושנת, לא רלוונטית לעידן הנוכחי ולא שוויונית. מדובר בשינוי היסטורי שייטיב עם הזוגות ויאפשר להם להמשיך לעבוד יחד מבלי שזכויותיהם יפגעו בהשוואה לנישומים רגילים. בפעם הראשונה, בעקבות לחצי הוועדה, האוצר מכיר בעיוות שהתקיים עד היום ומסכים שעיוות זה לא יוסיף להתקיים".

ח"כ סלומינסקי דרש מרשות המיסים לשבת עם כל אחד מהנישומים שהוצאה להם שומה ולדווח לוועדה גם על נישומים שהסכימו שהחיסיון לגביהם לא יחול. לאחר מכן סיכם את עיקרי השינויים וההישגים של ועדת הכספים בניסוח החוק:

א. שני בני זוג שהם גם בעלי עסק משותף ולכל אחד מהם עד 50% בעלות על העסק, יחושב להם מס נפרד.

ב. הסעיף הקובע (סעיף קטן ד1 (סעיף 66 לפקודת מס הכנסה)), כי שר האוצר יוכל לקבוע הוראות ביצוע לחוק, לרבות חובת הגשת הודעות ודו"חות, שהח"כים ראו בו סכנה להפיכת החוק להוראת שעה ולמעשה, אפשרות שהחוק ירוקן מתוכנו באמצעות הקשחת קריטריונים והעמדת דרישות בלתי אפשריות מהנישומים ע"י רשות המסים, סעיף זה בוטל.

ג. שונה נוסח הסעיף הקובע כי "יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג ''נחוצה'' לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ובמקום זאת: המילה "נדרשת". זאת לאור דרישת חברי הוועדה למנוע פרשנויות לרעת בני הזוג הנישומים.

ד. נישומים / תיקים מלפני 2008 שלא נבדקו ולא נפתחו, לא ייפתחו. כל מי שסגרו את התיק בגינו לא פותחים מחדש.

ה. משנים את החוק הקיים המחייב מס מאוחד, אך לא ניתן לבטל את הרטרואקטיביות - בני הזוג ישלמו רק את הקרן, בלי ריבית, בלי הצמדה ובלי קנסות. תתאפשר פריסה על-פני חמש שנים. בעקבות אישור החוק הקיים, רשות המיסים תוכל גם לפתוח במבצע על חובות העבר. ח"כ סלומינסקי: "החוק טוב לזוגות שעובדים יחד והוא מאזן בין הצרכים והאינטרסים האמיתיים של הציבור, של הזוגות ושל המדינה".

ו. קנס הגרעון שאמור היה לחול באופן פרטני על בני זוג בוטל.

ז. החוק החדש יחול גם על זוגות בקיבוצים ובני זוג שלהם הכנסה במשק חקלאי, שלגביהם התקיימה אותה בעיה במשך השנים.

יו"ר הלובי החקלאי בכנסת, ח"כ זבולון כלפה (הבית היהודי) שהעלה את הדיון בנושא: "שמחתי לעזור לבני הקיבוצים, אוכלוסייהשבמשך שנים נושאת בעול ההתיישבות. גם להם מגיע חישוב מס נפרד, אחרי שנים חושב להם מס משותף, גם אם לא עבדו יחד. עפ"י התיקון לחוק, ייהנו כ- 7,000 בני זוג קיבוצניקים ממס נפרד".

63 ח"כים תמכו בחוק ולא היו מתנגדים.