זירת האסון בירושלים
זירת האסון בירושלים מגן דוד אדום

יו"ר וועדת הביטחון במרכז השלטון המקומי, אבי נעים, מטיח דברים קשים כלפי חברות הגז המסתירות מידע בטיחותי הכרחי ובכך מונעים טיפול ואכיפה העשויה למנוע טרגדיות כדוגמת זו שאירעה הלילה בירושלים.

בראיון ליומן ערוץ 7 מדגיש נעים כי לנוכח התחושה שישראל הופכת למעצמת גז אין מנוס מלהעניק לסוגית הטיפול במחדל הגז טיפול הוליסטי ובהול. הוא מזכיר כי ברחבי הערים מוצעות לתושבים חלופות אנרגיה שעיקריהן מושתת על גז וזאת בעקבות מרבצי הגז שאותרו, והמהלך מחדד את הצורך בפיקוח ואכיפה מול חברות הגז ומתקניהן.

לדבריו צנרת הגז וצוברי הגז אינם ממופים וחברות הגז מסרבות באופן עקבי למסור את המיפוי הזה בתואנה שמדבור ב"סוד מסחרי". לדבריו הסיבה האמיתית שמאחורי הסירוב היא החשש של החברות השונות שברגע בו ימסרו את המיפוי ויחשפו את המקומות בהם נמצאים צינורות הגז והצוברים יבואו עליהן דרישות תשלומי ארנונה וחובה לקבל היתרים מיוחדים להתקנת הצוברים והנחת הצנרת, כנדרש בחוק.

נעים מספר כי סרבנות זו של החברות הובילה את עיריית הרצליה לעתור לבית המשפט נגד כלל החברות ואכן בית המשפט חייב את החברות למסור את מיפוי הצנרת והצוברים. המיפוי חשף את גודל והיקף תופעת המתקנים הבלתי חוקיים ועיריית הרצליה הוציאה וביצעה צווי הריסה.

לטעמו של נעים על כלל הרשויות לנהוג כפי שנהגה עיריית הרצלייה ולעתור בתביעה ייצוגית נגד כלל החברות. הוא מציין שכעת לא ניתן לעתור באופן ממוקד שכן אין בנמצא את הנתונים החושפים את העבירה כך שלא ניתן לתבוע. לדבריו כל עוד הרשויות לא תנהגנה באופן שכזה תושביהן חיים למעשה מעל פצצות חיות.

את דבריו מחריף אבי נעים כשהוא מזכיר את סכנת ירי הטילים המאיימים על ישראל ומסוגלים לפגוע במתקנים שיחריפו את היקף הפגיעה חלילה וכן את מזג האוויר שעשוי להוביל לטרגדיות כפי שנמנע בדרך נס בסערה האחרונה שבה צנרת גז בקעה בעקבות הסופה.

נעים קובע כי על ממשלת ישראל לשנות את התרינה לתקינה אירופית המחמירה יותר, לפקח על הצנרת והצוברים ולקבוע מיהו המשרד הממשלתי האחראי על הסוגיה, בניגוד למציאות היום שהטיפול בגז נוגע למשרדים שונים כמשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה וסוגיות שונות נופלות למעשה בין הכיסאות.

באשר למחיר השינויים הנדרשים, מחיר שעשוי ליפול על כיסיהם של האזרחים, אומר נעים כי אין כל סיבה שאזרחי ישראל ישלמו ולו אגורה שחוקה אחת על השינויים הנדרשים. הוא מזכיר את הרווחים הצפויים להגיע ממרבצי הגז שהתגלו ולטעמו יש לקבוע בחוק שחלק מסכומי העתק הצפויים להשתלשל לקופת האוצר של מדינת ישראל יועברו לטיפול בהול בסוגיה ולמניעת הטרגדיה הבאה.

על מנת להבין את היקף הבעיה די לשמוע את הנתונים שמציג מרכז השלטון המקומי ולפיהם "נכון לרגע זה פזורים במדינת ישראל, מתחת לפני הקרקע כ 50,000 צוברי גז בבעלות עשרות חברות גז פרטיות. על פי דו"חות של רשויות הכיבוי בשנה מטופלים כ 3000 אירועי חירום כתוצאה מדליפות גז".