תאילנד
תאילנד רויטרס

משרד החוץ, משרד המשפטים ורשות האוכלוסין וההגירה מזהירים ישראלים שלא להתפתות להצעות לעבור הליכי פונדקאות בתאילנד.

במשרד החוץ מציינים, כי "במטרה לפתור את הקשיים שנוצרו לתינוקות שנולדו בתאילנד כתוצאה מהליכי פונדקאות שבוצעו על ידי ישראלים במדינה זו, מקיימת שגרירות ישראל בתאילנד מזה זמן מגעים עם הרשויות במדינה זו. המגעים מתבקשים לנוכח העובדה, שלפי הדין בתאילנד התינוקות הם אזרחים תאיים לכל דבר ועניין".

"עמדת הרשויות בתאילנד, אשר אף נמסרה לישראל באגרת רשמית, היא כי לאימהות התאילנדיות, שילדו את התינוקות, יש זכויות הוריות מלאות ביחס לאותם ילדים ובכלל זה הזכות למשמורת. לכאורה נראה, כי הגופים המתווכים בתחום הפונדקאות ערכו הליכים מבלי שבדקו מראש הדין המקומי לאשורו", מוסיפים במשרד.

האיגרת הרשמית של רשויות תאילנד פורסמה באזהרת המסע שהוציא משרד החוץ ביום 25.12.13, בתאום עם משרד המשפטים ורשות האוכלוסין וההגירה. "זכויות הילד ואמו, על פי הדין המקומי, הן יסוד חשוב שאסור לאיש, לא כל שכן לרשויות החוק במדינת ישראל, להתעלם ממנו. היבטים אלה נמסרו לבאי כוחם של הזוגות הנעזרים בשירותי הפונדקאות בתאילנד", קובעים משרדי החוץ והמשפטים ורשות האוכלוסין וההגירה.

לפונים לשגרירות ישראל בבנגקוק בנושא נמסר כך: "על פי תקנה 3 (2) לתקנות הדרכונים, בקשה לדרכון לשוהה בחו"ל צריכה להיות מוגשת בנציגות ישראל במקום בו נמצא המבקש. לצורך הנפקת דרכון ישראלי לקטין, עליך להציג בנציגות הישראלית, הסכמה של אמו יולדתו של הקטין, (הרשומה כאמו בתעודת הלידה התאילנדית), להוצאתו לצמיתות מתאילנד לישראל עם אביו, באופן שיהא תקף וחוקי על פי הדין התאילנדי".

עד כה, נרשמו שתי פניות בלבד לשגרירות בבנגקוק, אולם במשרד החוץ מציינים כי לא התקבל בשגרירות כתב הסכמה כנ"ל בחתימתה של מי מהאימהות הפונדקאיות, ולפיכך לא הושלם ההליך המאפשר הנפקת דרכון. היה ויתקבלו המסמכים הדרושים, יונפק דרכון לילד, אשר אמו מסרה את הסכמתה. עם זאת מדגישים במשרד החוץ, כי הנפקת הדרכון אין משמעותה אישור כלשהו מטעם שלטונות תאילנד לצאת מגבולות המדינה.

"נחזור ונדגיש כי אף שמשרדי הממשלה סבורים כי על אזרחים ישראלים העורכים הליכי פונדקאות בחו"ל מוטלת החובה לבדוק כנדרש את הדין המקומי מראש עוד בטרם ביצוע ההליך, איננו חוסכים כל מאמץ למציאת פתרון מהיר, הולם וראוי לבעיה האנושית שהתעוררה", נאמר בהודעה משותפת של הרשויות בישראל.

הרשויות אף מזהירות, כי "בהמשך לאזהרת המסע כאמור לעיל, מדינת ישראל לא תוכל להמשיך ולסייע להורים לילדים שיוולדו בתאילנד בהליך פונדקאות החל מיום 30 בנובמבר 2014, ושבה ומזהירה ישראלים, שלא לבצע הליכי פונדקאות בתאילנד לנוכח עמדת הרשויות במדינה זו".