משפט לעם - החוב בקיוסק

סרטון זה הוא חלק מתכנית ייחודית המשלבת סרטונים עם חוברת מקורות של פוסקי זמנינו. החוברת מותאמת לחומר הלימודים בהלכה לכיתה ט .

הרב אריאל בר-אלי מגלה כי ישנה עלייה במספר הפניות לבית הדין ואף אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות נותנים אמון בבית הדין.

כמו כן נערכו עשרות סדנאות במוסדות חינוך כולל תיכונים כלליים. "אני קורא לראשי החמ"ד לדאוג לכך שכל תלמיד יבקר בבית הדין ויגדל על כך שדין תורה הוא הבחירה הטבעית של כולנו", אמר.