הפתעות בנתב"ג?
הפתעות בנתב"ג? פלאש 90

יו"ר הנהלת אומ"ץ, אריה אבנרי, שיגר מכתב למנכ"ל רשות שדות התעופה, יעקב גנות, בעקבות דיווחים בתקשורת, לפיהם רשות שדות התעופה מקיימת בנמל התעופה בן גוריון נוהל הקרוי "נוהל אדמו"ר".

לדבריו, "כידוע לך, נוהל זה מפלה לטובה נוסעים אשר מתיימרים להיות מורמים מעם. עוד פורסם, כי ברשימה הסגורה של המיוחסים, מצויים אף כאלה המתהדרים בתואר רב, וחלקם דרושים לחקירה פלילית במשטרת ישראל".

אבנרי מוסיף וקובל, כי "בנתב"ג מופעל שירות מיוחד, המאפשר לבעלי ממון לדלג על הליכי הכניסה לישראל השמורים לבני תמותה רגילים, ורכב שרד ממתין להם ליד כבש המטוס, בתשלום כמובן".

"נהלים מהסוג המתואר לעיל, יש בהם משום אפליה אסורה, ופגיעה בעקרון השוויון, בלא שיש לאפליה האמורה צידוק או טעם סביר כלשהם", קובע אבנרי, "אף לא הוברר מה הסמכות מכוחה התרתם ואפשרתם קיומו של נוהל פסול מהסוג הנזכר".

"תנועת אומ"ץ מבקשת כי תבהיר בלא דיחוי אם הנוהלים האמורים שרירים וקיימים עדיין, ועל פי איזו סמכות הונהגו. כן מבקשים אנו את הבהרותיכם בדבר כוונתכם לבטל הנוהלים האמורים, ככל שקיימים", מציין אבנרי.

"בדעת תנועת אומ"ץ לעתור לבית המשפט הגבוה לצדק נגד רש"ת, ונגד השר הממונה, שר התחבורה, על מנת לשים קץ לנוהל אדמו"ר או לכל נוהל דומה, שיש בו משום אפליה והעדפה פסולות , הפוגעות באינטרס הציבור ובעקרון השוויון", מבהיר אבנרי בסיכום.