שלי ובוז'י מפרגנים לבנט

הרצוג בירך את יו"ר הבית היהודי על העלאת שכרם של עובדי הניקיון - "מותר גם לומר מילה טובה". יחימוביץ': "מפרגנת לבנט באופן נדיר".

עדו בן פורת - ערוץ 7 , ז' באדר תשע"ד

שלי ובוז'י מפרגנים לבנט-ערוץ 7
שר הכלכלה נפתלי בנט
צילום: פלאש 90

יו"ר האופוזיציה יצחק (בוז'י) הרצוג וח"כ שלי יחימוביץ', בירכו בצעד חריג את שר הכלכלה נפתלי בנט על העלאת שכרם ושיפור תנאי ההעסקה של עובדי הניקיון במגזר הפרטי.

"חילוקי הדעות ביני ובין שר הכלכלה נפתלי בנט אינם סוד, אך לעיתים מותר גם לומר מילה טובה", אמר השבוע ח"כ הרצוג. "שר הכלכלה חתם על צו הרחבה המחיל את ההסכם הקיבוצי על עובדי הניקיון גם במגזר הפרטי. מדובר בכ-50,000 עובדים הנמנים על מקבלי ההכנסות הנמוכות ביותר".

ח"כ יחימוביץ' שיתפה בעמוד הפייסבוק שלה "צילום מסך" מהודעתו של בנט. "הי זאת שלי, מביאה באופן נדיר סטטוס של נפתלי בנט ומפרגנת על הוצאת צו ההרחבה שמשפר את שכרם ותנאיהם של עובדי הקבלן העובדים בניקיון".

שלשום חתם השר בנט על צו ההרחבה במסיבת עיתונאים משותפת עם יו"ר ההסתדרות עופר עיני, שאמר כי "צו ההרחבה חותם מהלך מורכב שמטרתו העיקרית הייתה לחזק את העובדים החלשים במשק ולהחזיר להם את הכבוד".

שר הכלכלה הבטיח כי הבאים בתור יהיו עובדי הקבלן בתחום השמירה והאבטחה. "זוהי משימה חברתית, כלכלית - ולא פחות מכך - יהודית. אנחנו לא נעצור כאן", הדגיש בנט.

מה יקבלו העובדים?

א.    תנאי שכר טובים יותר – שכר המינימום של עובדי הניקיון במגזר הפרטי, יעמוד מעתה מעל לשכר המינימום במשק ויתעדכן מעת לעת כלפי מעלה בצמוד להסכמי המסגרת במגזר הציבורי. עובד ניקיון במגזר הפרטי שמועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר של  4,646 ₪ (תעריף שעתי בגובה 24.98 ₪), כאשר שכר המינימום של אחראי משמרת בתחום הניקיון לא יפחת מ-4,852 ₪ (תעריף שעתי – 26.09 ₪). כמו כן, החל מהשנה השנייה ואילך כל עובד יהיה זכאי לתוספת ותק שעתית.

ב.     קרן השתלמות לכל עובד – עובדי הניקיון במגזר הפרטי יהיו זכאים מעתה לקרן השתלמות בדומה לעובדי המדינה כאשר הפרשות המעביד יעמדו על 7.5% והפרשות העובד על- 2.5%. המעסיק על פי צו ההרחבה יהיה מחויב להפריש עבור העובד תשלומים חודשיים לקרן ההשתלמות, החל מיום 1.10.2014או תחילת עבודתו של העובד, לפי המאוחר.

ג.      הגדלת הפרשות המעביד לקרן הפנסיה - סך כל ההפרשות לפנסיה, הכוללות את חלקו של העובד וחלקו של המעביד, יעמוד אצל עובדי הניקיון במגזר הפרטי על 21.83%, וגם שיעור זה צפוי לעלות באחוז נוסף החל מיולי 2015.

ד.     תשלום דמי הבראה על פי תעריף המגזר הציבורי – עובדי הניקיון במגזר הפרטי יקבלו מעתה דמי הבראה הגבוהים ב-13% מהמחויב בדין, כלומר 423 שקלים ליום הבראה. מספר ימי ההבראה ייקבע על פי ויתקם של העובדים כאשר המינימום בקרב עובדים חדשים יעמוד על 7 ימים. התעריף נכלל בערך השעה.

ה.    הפרשה לקופת גמל בגין רכיבי החזרי הוצאות – בהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

ו.       תנאים נלווים במקום העבודה - שי לחג פעמיים בשנה כאשר עלות כל שי תעמוד לפחות על 212 ש"ח.

ז.       סבסוד ארוחות – במקומות עבודה אשר בין כתליהם קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות, יהיה עובד, המבצע את עבודתו בפועל באותו מקום עבודה, זכאי לרכוש, בסבסוד המעסיק, ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים בעד אותה ארוחה, עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום העבודה.

ח.     בגדי עבודה וציוד – הצו קובע כי על המעסיקים בענף הניקיון לדאוג לספק על חשבונם, לפחות 2 סטים של מדי עבודה, מדי שנה כאשר מובהר בהסכם כי מעתה המעסיק לא יוכל לדרוש מעובדיו תשלום פיקדון כלשהו בגין בגדי העובדה או הציוד ולא ינכה על כך שום סכום ממשכורתו של הע