'להיות שותפים להידברות ולא לכפייה'

ח"כ יוגב, חבר ועדת שקד, מצדד בצורך בחוק שיוביל לגיוס חרדים אך מבקר את היהירות שבה מנסים ב'יש עתיד' לכפות את המהלך.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ל' באדר תשע"ד

מוטי יוגב
מוטי יוגב
פלאש 90

חבר הכנסת מוטי יוגב, חבר ועדת שקד, מתייחס ביומן ערוץ 7 להפגנת החרדים וכבר בפתח הדברים נשאל אם ההפגנה היא הפגנת עסקנים או שמא מדובר בהפגנה עניינית.

לדבריו לא ניתן בשלב זה לתת מענה לשאלה זו, אלא לאחריה. עם זאת לטעמו מדובר בהפגנה המבטאת כאב על מה שנראה כפגיעה שיטתית בעולם התורה, פגיעה הכוללת חקיקה כפייתית, קיצוץ דרסטי בתקציבי הישיבות ובקצבאות הילדים, מהלכים שהכניסו יותר ילדים למעגל העוני.

עם זאת הוא מדגיש את הסתייגותו מהפגיעה ברב דרוקמן וקורא לראשי הציבור החרדי לדעת לכבד ולהתנצל על הפגיעה הזו.

"הצד שמבטא כאב אני איתו. הצד שמבטא ביטויים קשים כלפי המדינה, כלפי רבותינו וכלפי צה"ל אנחנו לא שם. אנחנו בעד המדינה, בעד הגיוס לצה"ל ומחפשים את הדרך לשלב בין הדברים".

באשר לתחושה שההפגנה פילגה את הציונות הדתית כאשר רבנים מובילים מורים לצאת להפגנה ואילו רבנים אחרים אוסרים על כך, אומר יוגב כי הסוגיה מורכבת ויש צדדים לכאן ולכאן ומשום כך ניתן להבין את שני הצדדים. משום כך, הוא מסביר החליט הוא עצמו שלא ללכת להפגנה שכן במצב שכזה מוטב 'שב ואל תעשה' וכדי שלא להגביר מחלוקת ובין השאר בעקבות הביטויים הקשים שהוטחו ברבותיו של הציבור הציוני דתי ובמדינת ישראל.

באשר לגופו של עניין הוא אומר שאם אנחנו חפצים בהגברת גיוסם ושילובם של בני הציבור החרדי בצבא ובעשייה הישראלית יש לנהל את הדו שיח עם הציבור הזה מתוך הבנה ושותפות ולא מתוך פטרונות וכפייה. "לכפייה אנחנו לא צריכים להיות שותפים אלא להידברות, לעגל פינות כדי שהדברים לא יהיו אצבע בעין. מדובר בשינויים קלים, שינוי אחד או שניים שניתן לבצעם. אם כך נעשה נועיל להורדת המתח, לגיוס חרדים, להורדת הביטויים החריפים וכך טוב שיהיה וכך טוב לעם ישראל".

בהמשך הדברים נשאל חבר הכנסת יוגב אם לגופו של עניין יש ממש מאחורי המניע שמוביל להפגנת החרדים. זאת בעקבות דברים של מנהיגי החרדים ומהם עלה לא פעם כי החוק המסתמן טוב להם ובלבד שהדבר לא ייראה בציבור הרחב. כך עלה מדבריו של ח"כ אריאל אטיאס לערוץ 2 כשאמר לכתבת הערוץ דנה וייס שכאשר תכבה את המצלמות הוא יאמר לה מה הרוויחו אנשי ש"ס ויהדות התורה בדיוני ועדת שקד וכך בשיחות פנימיות אחרות. יוגב, כמי שמכיר את פרטי החוק מבהיר כי "תכליתו של החוק ראויה" אם כי הניסוח מורכב וכולל פרטים נוספים כדוגמת קיצור שירות הבנים והארכת שירות הבנות כמו גם מכסת 1800 התלמידים המתמידים וכל אלה "צירוף הניסיון להכתיב שכולם יתגייסו אם לא יעמדו ביעדים אלו אמירות שברור לכולם שלא יתממשו. לא הייתי מנסח חוק שיום אחרי החגיגות על העברתו אותיות רבות בו יהיו אותיות מתות. אם המטרה היא רף הסקרים של 'יש עתיד' הדבר לא אמיתי והציבור יודע זאת. כולם חפצים בהשתלבות חרדית משמעותית יותר, זה אפשרי אבל לא באמצעים הכפייתיים ש'יש עתיד' הרימו דגל. יש פה יוהרה, חוסר הבנה ציבורית וחוסר הבנה של עם ישראל. צר לי אם אנחנו במידה מסוימת שותפים לזה".

יוגב מביע תקווה שחברת הכנסת שקד, יו"ר הועדה, תדע להחזיר את הדיון לפסים ענייניים ורגועים כפי שהיה עד לא מכבר, וזאת לאחר שוך סערת המחאות וההפגנות העכשווית.

עוד נשאל יוגב אם להערכתו הפגנת המונים היום תביא לעקשנות של הצדדים או להתחשבות. לדבריו לא ניתן להעריך זאת כעת, אם כי קיימות השפעות שונות לאנשים שונים ואכן יהיו שיתרגשו מהאירוע המרשים ויחליטו שיש להתחשב בציבור המוחה ואחרים יסברו שאין לאפשר לחרדים לסגור את ירושלים ועל כן יש למזער את כוחם. "חוסר התחשבות לקהל כה רב שעומד על דעתו ומסוגל לארגן את אנשיו, אין ציבור שכזה, לא בהכרח יביא לגיוס הציבור אלא יביא לשנאת חינם ולא לבניין. אני מציע שנגביר את ההידברויות. אם עופר שלח יידע לקחת את הדגל הזה הוא יקצור את כל הקופה, אבל אם ימשיכו בהתעקשותם הציבור הישראלי יידע להתייחס אליהם. הציבור בהכרח חכם. באהבה ובהסכמות ננצח", חותם יוגב את דבריו.