הרב יואל קטן: דרכי שלום

סקירת ספרות תורנית: "ספר השלום והאחדות", "נתיבות שלום" ו"תשובות מערביות".

הרב יואל קטן , ח' באדר ב תשע"ד

הרב יואל קטן: דרכי שלום-ערוץ 7
ספרות תורנית. לומדים ומעמיקים
אילוסטרציה: פלאש 90

ספר השלום והאחדות - קובץ מאמרים בדבר גודל מעלות השלום, ואחדות וזכותא דישראל, מאת כ"ק אדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל זצ"ל מדרוהוביטש.

ספר נתיבות שלום - מאמרים ודרושים על פרשיות השבוע, ספר בראשית שמות, מאת כ"ק אדמו"ר רבי אברהם יעקב שפירא מדרוהוביטש. ירושלים, תשע"ד. רס עמ' (2681130‑054)

זו מהדורה חדשה ומתוקנת, הכוללת בכרך אחד שני ספרים מאת שניים מאדמו"רי דרוהוביטש מגזע סדיגורה-רוז'ין, האב רבי חיים מאיר יחיאל והבן רבי אברהם יעקב זצ"ל, שערכו והוציאו לאור הרבנים חיים רוזנראוך וישעיה הרצוג.

הספר הראשון הוא לקט שנדפס בשנת תרע"ד, לפני מלחמת העולם הראשונה, ובו דברי חז"ל ודברים מאת גדולי החסידות בדבר הצורך בשלום ובאחדות בין יראי ה' וגם בינם לבין הרחוקים מתורה. הספר השני, שיצא לאור בשני חלקים בירושלים בתרפ"ח-תר"ץ, כולל דרשות חסידיות על סדר פרשות השבוע.

מעניין שהספר 'נתיבות שלום' נפתח בהסכמה יחידה, מרגשת, מאת "רבנו הגדול מרא דארעא דישראל הגאון האדיר צדיק וחסיד עטרת תפארת ישראל כקש"ת הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א ראש הרבנים לישראל", שמשבח את ספרו של "ידיד נפשי הרב הגדול הצדיק בנן של קדושים" וכו'.

בספר המלא והגדוש נמצאים דרשותיו ודברים מאבותיו ורבותיו האדמו"רים, שעוסקים כולם בענייני אהבת תורה וחיבת ציון וירושלים ואהבת כלל ישראל. בסוף הספר פרק על תולדות צדיקי בית דרוהוביטש-רוז'ין עם אילנות יוחסין מפורטים.

תשובות מערביות. שו"ת תורת אמ"ת. תשובות קצרות וביאורים אשר השבנו לשואלים באמ"ת, כדעת חכמי המערב ותורתם תורת אמ"ת. זכריה זרמתי. ירושלים, תשע"ד. שני כרכים (058-5588055)

הרב זרמתי הוא רב קהילה ופוסק הלכה בירושלים ומחברם של ספרים חשובים בנושאים הלכתיים שונים. אחת ממגמותיו בכתיבתו ובהוראותיו היא להחזיר את יהודי צפון אפריקה למנהגיהם הקדומים, בניגוד למהפכה שחולל מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בקרב הציבור הספרדי לקבל את מנהגי מרן הבית יוסף ולבטל כל מנהג אחר.

שלא כדברי הראשל"צ הרב עמאר שליט"א, שתלה את הצורך לחזור למנהג מרן בין השאר בהבדלי המנהגים הרבים בין קהילה לקהילה, כותב המחבר שהייתה רמה גבוהה של אחידות במנהגי "ארצות המערב" אלג'יריה, מרוקו ותוניסיה (אמ"ת), ואת זה הוא מנסה להוכיח בספר זה.

בפ"ו סימנים ושני קונטרסים הוא מברר ביסודיות את מקורם והסתעפויותיהם של הלכות ומנהגים, רובם הגדול בחלק או"ח. כך בסימן ע' הוא מתאר מנהג שנהג באלג'יר לברך את ברכת האילנות ברוב עם דווקא בחול המועד פסח. הוא מכריע שגם מנהג זה, שסותר לכאורה את לשון הגמרא, אין לשנות ומקורו בקודש.

הסימן האחרון בספר עוסק בשאלה מאוד מעשית: האם דין "לא תגורו" עוסק רק בדיינים, או בכל מי שנפגש באדם רע או במעשה רע. הרב זרמתי פורס את שיטות הפוסקים הראשונים והאחרונים, ולבסוף מכריע שגם מחבר ספר או מורה הוראה אסור לו להימנע מלומר את דעתו גם כשהיא נוגדת את דעתם של תלמידי חכמים תקיפים ממנו, אך הכול כמובן בנחת וכבוד. והרב המחבר נאה דורש ונאה מקיים.